Až 35 % pacientů s prodělaným covid-19 má zdravotní potíže se srdcem

Rozvoj onemocnění srdce a cév má podle nejnovějších studií souvislost i s prodělaným onemocněním covid-19. Jednak v zanedbané pravidelné péči, kdy pacienti včas nenavštívili lékaře s obtížemi, tak přímé poškození srdce v důsledku infekce. Podle studií mají celosvětově 4 % nových případů onemocnění srdce souvislost s prodělanou infekcí covid-19. Další studie potvrdila potíže se srdcem u 35 % pacientů, kteří byli s infekcí hospitalizováni, a to téměř rok po infekci.

Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 naštěstí snad již skončila, nicméně hned po ní začaly týmy lékařů a vědců zkoumat, jaký vliv mělo onemocnění na lidský organismus. Zajímavé poznatky přinesly studie zabývající se onemocněními srdce a cévní soustavy po prodělání covid-19. Kardiovaskulární choroby mají v Česku na svědomí více než 40 % všech úmrtí a pokud by prodělání této nemoci situaci dále zhoršovalo, mohl by to být závažný problém.

4 % nových případů nemocí srdce jdou na vrub covid-19

Výsledky studie amerických vědců potvrdily podezření, že u osob, které prodělali covid-19, existuje zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací, a to dokonce až rok po nákaze. Jednalo se jak o poruchy srdečního rytmu, poškození srdečního svalu, tak i ischemické komplikace jako infarkt nebo mrtvice. Případy související s infekcí covid-19 tvoří až 4 % všech nových případů onemocnění srdce.

„Srdce je orgán, který se po poškození obtížně regeneruje. Pokud vzniklo poškození v důsledku infekčního onemocnění, je to velmi často pro pacienta nepříjemná komplikace na celý život. Proto by u vybraných, především vysoce rizikových pacientů po prodělaném covidu, mělo dojít i na vyšetření srdce,“ říká prof. MUDr. Richard Češka, garant Srdce v hlavě.

Třetina pacientů po hospitalizaci se zadýchává ještě rok

Jiná, evropská, studie přinesla hypotézu, že pacienti s covid‑19, kteří se až jeden rok po zotavení z nemoci, lehce unaví a zadýchávají během fyzické aktivity, mohli utrpět poškození srdce. Studie zahrnovala pacienty bez předchozího srdečního onemocnění v průměrném věku 50 let, kteří byli hospitalizováni s covid‑19. Po speciálním vyšetření EKG byly výsledky šokující: po roce mělo 35 % pacientů dušnost při námaze. Pro kvalitnější vyhodnocení kardiovaskulárních následků tohoto onemocnění je však potřeba dalších studií.

„Komplikace po samotném onemocnění covid-19 a takzvaný postcovidový syndrom jsou medicínské problémy, které bude třeba pečlivě sledovat, vědecky zkoumat a intenzivně léčit. Již fakt, že během pandemie pacienti s onemocněním srdce a cév neměli možnost své onemocnění léčit, je závažný. Zanedbaná péče v mnohých případech stav těchto pacientů zhoršila,“ upozorňuje prof. MUDr. Richard Češka, garant Srdce v hlavě.

Je prostě třeba na souvislosti mezi onemocněním covid-19 a onemocněními srdce myslet. Platí to pro lékaře i pacienty. O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.