Při lupénce netrpí jen kůže, hrozí cukrovka i deprese

Když se řekne lupénka, většina z nás si představí kůži posetou začervenalými ložisky pokrytými silnou vrstvou šupin. Ne každý ale ví, ž25e kožní léze nejsou zdaleka jediným projevem onemocnění. Důsledky zánětlivých procesů postihují celé tělo a mohou vést k řadě vážných zdravotních potíží, od postižení kloubů až po cukrovku nebo onemocnění jater.

Výčet onemocnění provázejících lupénku je poměrně obsáhlý a s postupujícími znalostmi v oblasti medicíny se stále rozšiřuje. Zatímco v některých případech, jako například u psoriatické artritidy, jsou mechanismy jejich vzniku již objasněné, u nemocí cév a srdce a dalších přesnou příčinu prozatím neznáme. O obvyklých i méně častých komorbiditách jsme si povídali s panem docentem Filipem Robem, přednostou a primářem Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.

Zánět kloubů, cukrovka, nemoci střev i deprese

K nejčastějším komplikacím patří psoriatická artritida, která postihuje kolem 30–40 % pacientů s lupénkou. Toto zánětlivé revmatické onemocnění, které se projevuje zejména bolestí, otoky a ztuhlostí kloubů, se většinou rozvíjí až po nástupu kožních projevů psoriázy, přibližně u 10–20 % pacientů ale kloubní forma předchází kožním lézím.

Lidé s lupénkou jsou ve větší míře ohrožení také metabolickými poruchami, jako je dyslipidemie neboli zvýšená hladina tuků v krvi, obezita nebo cukrovka 2. typu – například posledním z jmenovaných onemocnění trpí podle provedených studií okolo 12 % psoriatiků, tedy až dvakrát více, než je tomu v běžné populaci.

Lupénka nešetří ani srdce a cévy. Společně se závažností kožních projevů lupénky stoupá také pravděpodobnost vysokého krevního tlaku. „Ten je společně s výše uvedenými poruchami metabolismu rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční čili nedostatečné prokrvení srdce, infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu,“ říká doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.

S psoriázou je spojený také častější výskyt jaterní steatózy neboli ztučnění jater, které může vyústit v nevratné poškození tohoto orgánu. Ve vyšší míře trpí lidé s lupénkou také zánětlivými chorobami střev – ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. Záněty se nevyhýbají ani očím. „Pokud se u nemocného psoriázou objeví začervenání oka provázené bolestí, citlivostí na světlo, rozmazaným viděním či zvýšeným výskytem zákalků v zorném poli, je třeba neprodleně navštívit oftalmologa. Viníkem může být uveitida, při níž hrozí v krajním případě až ztráta zraku,“ upozorňuje pan docent.

Svou daň si lupénka vybírá také na psychické pohodě nemocných. Negativní pocity spojené s viditelnými kožními projevy, zvýšená míra stresu, ale zřejmě také samotné zánětlivé pochody v těle zvyšují náchylnost k úzkostem a depresím. Se silnými úzkostmi se potýká odhadem každý pátý pacient s psoriázou, deprese pak trápí přibližně každého čtvrtého nemocného.

Kroky k úspěšné léčbě: zkrocení zánětu i pečlivě plánovaná spolupráce

Zatímco starší typy léčby nejsou cílené a mají tak kromě vlivu na kožní projevy lupénky i četné potenciální nežádoucí účinky, neboť zasahují do procesů buněk v celém těle, moderní léky umí zacílit na konkrétní zánětlivé procesy spojené s rozvojem lupénky. Díky tomu je tato léčba bezpečnější a účinnější. „Příznivé účinky terapie se projeví nejen zhojením kůže, ale také ochranou před poškozením kloubů a dalších orgánů. Riziko rozvoje řady komorbidit se tak snižuje,“ vysvětluje pan docent výhody cílené léčby.

Vzhledem k rozmanitosti průvodních onemocnění je nezbytné léčbu lupénky také pečlivě koordinovat. „Terapie musí být komplexní, multioborovou záležitostí, která staví na spolupráci řady specialistů – dermatologů, revmatologů, ale také kardiologů, internistů, psychiatrů a dalších odborníků. Systém zdravotní péče na tento model není prozatím dobře připravený. Začínají se ale formovat iniciativy, které prosazují konkrétní změny, které mohou přinést výrazné zkvalitnění léčby nemocných s psoriázou.“

„Zodpovědnost je ale také na samotných pacientech,“ připomíná. „Důležité je dodržování léčebného režimu i komunikace s lékaři. Vědět, co nemocní potřebují a jaké jsou jejich představy o léčbě, je pro nás důležité,“ dodává doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.

Informace o nejmodernějších způsobech léčby psoriázy naleznou pacienti i jejich blízcí na webových stránkách lupenkapodkontrolou.cz. Velký prostor web věnuje otázce efektivní komunikace mezi pacientem a lékařem, nabízí odpovědi na často kladené otázky související s psoriázou a přehled center pro její léčbu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.