krevní konzervy

Banka pupečníkové krve připravila už 4000. štěp k transplantaci

Banka pupečníkové krve (BPK) v pražském Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) připravila již 4000. štěp darované pupečníkové krve k transplantaci. Oznámil to vedoucí lékař a zakladatel projektu Petr Kobylka. Pupečníková krev slouží jako alternativa kostní dřeně k léčbě závažných onemocnění, například akutní leukemie.

„Čtyři tisíce štěpů řadí banku k celosvětově významným bankám a vzhledem k počtu obyvatel je Česko v první desítce těch, kteří takto přispívají k celosvětovému boji proti onemocnění krvetvorby a dalším nemocem, které se léčí transplantací krvetvorné tkáně,“ uvedl.

K transplantaci dosud vydala pražská BPK 39 štěpů, z nich jeden byl transplantován v Česku. Adekvátně tomu byly pro české pacienty dovezeny štěpy pupečníkové krve ze zahraničí. „Banky pupečníkové krve mají smysl pouze v celosvětovém měřítku, nalezení příjemce v jedné zemi je totiž celkem vzácné,“ řekl koordinátor projektu Ivan Fales.

Kromě nepříbuzenských odběrů zajišťuje BPK také bezplatné příbuzenské použití, uchovává se pupečníková krev pro nemocného sourozence. V bance je 162 štěpů, z nich již bylo šest použito pro transplantace mezi sourozenci. Matky se mohou rozhodnout, jestli krev uchovají pouze pro případnou transplantaci členů rodiny, nebo zda ji poskytnou do celosvětové databáze. „Uchování pro vlastní potřebu je riskantní v tom, že stoprocentní shodu příjemce a dárce má pouze čtvrtina sourozenců, u ostatních příbuzných je pravděpodobnost ještě menší,“ řekl lékař.

Pupečníková krev se odebírá z pupeční šňůry po narození dítěte. Je bohatá na buňky zajišťující obnovu krve a podobně jako kostní dřeň je používána k léčbě nádorových onemocnění — například leukémie či vrozených poruch imunity a metabolismu.

Lékaři z pupečníku zdravé matky odeberou asi 180 mililitrů krve. Po odběru následuje kontrola kvality štěpu a jeho zakonzervování. Do české a celosvětové databáze dárců lékaři štěp zapíšou po více než půl roce, po závěrečných laboratorních testech. Dospělým příjemcům je podle lékařů transplantována asi polovina štěpů získaných z pupečníkové krve.

Životnost štěpů v bance je podle Falese několik desítek let. Náklady na uchování štěpů závisí na jeho kvalitě. „U nejlepších štěpů činí asi 25.000 korun na jeden odebraný štěp,“ řekl ekonom projektu Zdeněk Nahodil. „Na rozdíl od například USA český stát chod banky pupečníkové krve nepodporuje, rozhodující je tedy podpora sponzorů,“ řekl Petr Kobylka.

Počátky BPK sahají do roku 1993, ve spolupráci ÚHKT, 2. dětské kliniky Fakultní nemocnice Motol a 2. gynekologické a porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice začaly přípravy na první odběr. V srpnu 1994 byla při porodu zdravého sourozence odebrána pupečníková krev, vyšetřena a připravena k použití. Tím byla zahájena činnost příbuzenské části banky.

Foto: ilustrační

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.