Bolesti obou končetin

Otázka

Moje základní nemoc je Parkinson a již půl roku mám bolesti v levé i pravé noze, vystřelují do stehen lýtek i hyždí. Stále se problém vrací i po třech sériích kapaček za hospitalizace. Diagnoza dolní části páteře: úzký páteřní kanál, v AP rozměru šíře 14 mm. Deformační spondylosa s ventrolaterálními osteofyty. Povšechně snížené meziobratlové prostory. L2/L3, L3/L4 bulding disku. L4/L5 dorzální protruse disku, L5/S1- chondrosa disku s vakuum fenoménem – mediální až paramediálníherniace disku s vakuum fenoménem více vlevo v AP rozměru 8,5 mm ,- dorzální osteofyty prominující do foramen intervertebrale utr. Artrotické změny intervertebrálních skloubení. Poraďte prosím co s tím, na operaci se mi nechce, nějaké domácí léčebné prostředky?

Odpověď

Při popisovaných změnách na páteři a základním onemocnění bych na domácí léčbu nespoléhala. Optimální by bylo vyhledat centrum pro léčbu bolestivých stavů (bývá při větších nemocnicích).