Češi odhalili změnu genu, která působí dědičné oční onemocnění

Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd odhalili podstatu změny genu, která působí dědičné oční onemocnění. Trpí jím na celém světě až tři miliony lidí. Příčinou je mutace genů, z nichž většina je důležitá pro vidění světla. Tyto mutace potřebuje k životu každá buňka, jen v oční sítnici se projevují nepříznivě. Řekl to šéf výzkumného týmu David Staněk. Další výzkum má přispět k tomu, aby se dalo postižení zraku oddálit.

Uvedl, že v oční sítnici, latinsky retině, se nacházejí miliony buněk, které citlivě vnímají dopadající světlo a umožňují vidět okolní svět ostře a v barvách. Při dědičném onemocnění zvaném retinitis pigmentosa odumírají světločivné buňky, což vede k postupnému zhoršování zraku a v nejhorších případech i k oslepnutí.
„Odhalili jsme jednu z těchto záhadných mutací nacházející se v genu HPRP31, charakterizovali a zjistili, jakým způsobem ovlivňuje chování zasažené bílkoviny,“ popsal.
Takto mutovaný protein není podle zjištění vědců schopen se řádně začlenit do buněčných struktur, buňky ho tedy likvidují. „I přesto zůstává malé množství mutovaného proteinu v buňkách, což nepříznivě dopadá na procesy v buňkách. Buňky obsahující mutovaný protein rostou pomaleji než jejich zdravé sousedky,“ vysvětlil vědec.
Výzkum podle Staňka ukázal, že takto „nemocné“ buňky se dají „uzdravit“, když se do nich vpraví pomocný protein, který mutované bílkoviny vychytá a neutralizuje. Pokud by se tedy našel způsob, jak u pacientů s mutací genu HPRP31 zvýšit tvorbu tohoto pomocného proteinu, mohl by postižení zraku oddálit. Objev zveřejnili čeští vědci v časopise Human Molecular Genetics.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.