Co je obsaženo v očkovací látce (vakcíně)

Vakcíny obsahují malá množství mrtvých bakterií nebo části jejich těl anebo malé dávky upravených toxinů produkovaných bakteriemi. Některé očkovací látky obsahují velmi malá množství živých, ale oslabených forem virů.

Moderními metodami lze připravit vysoce čištěné očkovací látky vyráběné tzv. rekombinantní molekulární technikou. Například se kvasinky přinutí produkovat látku, která odpovídá svým složením viru, proti kterému se očkuje. Vlastní očkovací látka se může ještě navíc upravovat různými přídavky, může být přidávána ochranná látka nebo nízká koncentrace antibiotika. Některé očkovací látky mohou také obsahovat malá množství solí hliníku, které pomáhají k vyvolání lepší imunitní odpovědi.

Za jak dlouho po očkování lze očekávat ochranný vliv

Odolnost vůči dané chorobě nenastává okamžitě po podání vakcíny, ale až za několik týdnů. Většinu očkovacích látek je třeba podat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Dítě, které dostalo jenom jednu nebo dvě dávky očkovací látky, např. proti záškrtu-tetanu-černému kašli, je proti těmto nemocem chráněné jen částečně a může tedy onemocnět, pokud přijde do styku s těmito nemocemi. I tak má ale onemocnění většinou mírnější průběh.

Jak dlouho vydrží ochranný vliv očkování

Ochranný efekt očkování většinou netrvá celý život. Některé vakcíny, jako např. očkování proti tetanu, mohou být účinné více než 30 let, ale pak by měla být podána další dávka. Některá očkování chrání ale kratší dobu, např. proti černému kašli ochraňují přibližně 5 let po podání celé očkovací dávky.

Proč jsou děti pravidelně očkovány tolika vakcínami

V prvních letech života se doporučuje očkování proto, aby byly děti chráněny proti nejzávažnějším infekcím dětského věku, které v útlém věku mohou být spojeny se závažnými komplikacemi. Imunitní systém malého dítěte nepracuje ovšem stejně efektivně jako u starších dětí a dospělých, protože je ještě nevyzrálý. Proto je třeba většinou podat více dávek očkovací látky. V prvních týdnech života po porodu je novorozenec chráněn proti většině infekcí protilátkami, které získal v průběhu těhotenství od matky. Když odezní jejich účinek, je dítě vystaveno riziku vážných infekcí, proto se první imunizace provádí dřív, než pomine účinek těchto přes placentu přenesených mateřských protilátek.

Jaké jsou vedlejší účinky očkování

Ve většině případů jsou při použití moderních vakcín vedlejší účinky po očkování minimální. Krátkodobé zvýšení teploty se dokonce považuje za pozitivní fakt, svědčí o tom, že organismus dokáže reagovat na kontakt s cizorodou látkou.

Proč je v České republice očkování dětí povinné

Existují dva důvody, proč je očkování proti několika nejčastějším chorobám v České republice povinné ze zákona:

1) Očkování je nejbezpečnější a nejefektivnější cesta k získání odolnosti proti nemocem. Očkované dítě je mnohem méně náchylné k infekci, pokud se s ní setká. Výhody ochrany proti nemoci mnohonásobně vyváží velmi malá rizika spojená s imunizací.

2) Jestliže je dostatečný počet jedinců dané skupiny obyvatel očkován, řada infekcí se nemůže dále přenášet z jednoho člověka na druhého a nemoc postupně vymizí. Hovoříme pak o tom, že nemoc je celosvětově eradikována – vymýcena. Tímto způsobem zmizely ze světa pravé neštovice, proti kterým se již dlouhá léta neočkuje.

Zdroj: www.ockovanideti.cz, stránky FN Motol Praha

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.