ČR léčí rakovinu jako EU, do center se ale nedostanou všichni

Pacienti s rakovinou byli v ČR loni poprvé léčeni stejně jako nemocní v zakládajících zemích EU. Z dat onkologů však zároveň vyplývá, že do center se zdaleka nedostali všichni, kteří by měli. Komplexní onkologická centra neměla finanční limity a stejně tomu bude letos. Zpřísní se však kritéria pro podání biologické léčby. Dostanou ji jen pacienti, jimž prokazatelně pomůže. Řekl to předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček.

„Jestliže vycházíme z předpokladu, že se do center dostane i v západních zemích tak 70 procent pacientů, kteří drahou léčbu potřebují, tak ještě stále nám tak 15 procent k tomu chybí,“ uvedl profesor.

Zdůraznil, že zdaleka ne každý pacient potřebuje drahou biologickou léčbu. V tom je podle Vorlíčka úloha okresních onkologů, aby poznali vhodného pacienta a poslali ho do centra. „Spolupracujeme s nimi a zlepšuje se to. Pak je také důležité zdravotní uvědomění každého z nás, jsme-li vážně nemocní, měli bychom si sehnat co nejvíce informací,“ řekl.

Počet onkologicky nemocných stoupá ročně o pět procent, letos bude v ČR žít zhruba 450.000 lidí, kteří mají nebo v minulosti měli rakovinu. „Podle kvalifikovaných odhadů bude v roce 2010 nově zjištěno 76.000 onkologických onemocnění a přibližně 27.000 pacientů zemře,“ uvedl profesor. I ve složité ekonomické situaci se budou onkologové podle něj snažit zajistit pacientům minimálně stejně kvalitní léčbu jako loni.

„Je to možné racionalizací onkologické péče a nabídnutím přesných odhadů počtu nákladných pacientů zdravotním pojišťovnám, aby se mohly na situaci připravit,“ vysvětlil. Všechna centra se v průběhu loňska vybavila moderními přístroji z evropských dotací, což podle Vorlíčka přispěje k dalšímu zkvalitnění péče.

ČR vede už několik desítek let národní onkologický registr. Má také národní onkologický program a řadu screeningových programů. Specializovaná péče je soustředěna do 13 komplexních onkologických center. V úspěšnosti léčby je ČR zhruba v polovině žebříčku 20 evropských zemí a USA.

Česká onkologická společnost vede také registry pacientů léčených moderní biologickou léčbou v centrech. „Tyto registry poskytují dostatek ověřených důkazů o tom, že nákladnou léčbou se v onkologii neplýtvá a je podávána podle hesla – správná léčba správnému pacientovi. Lékaři dodržují indikační kritéria, délku léčby a sledují počet nežádoucích účinků i výsledky přežití,“ shrnul profesor.

První, herceptinový registr, byl založen v roce 2001. Registry nyní soustřeďují údaje od více než 4000 pacientů.

Ředitel Institutu biostatiky a analýz brněnské Masarykovy univerzity Ladislav Dušek dodal, že od zavedení biologické léčby analyzují data o všech pacientech. V registrech nákladné léčby je nyní přes 6000 pacientů. „Data potvrzují, že dostávají péči indikovaně a léčba je bezpečná. V průměru jim je 55 až 60 let, mají tedy vyhlídku na dlouhodobé přežití. Celou léčbu absolvuje 80 procent pacientů, jen pět až 10 procent má nežádoucí vedlejší účinky,“ shrnul statistická zjištění Dušek.

Onkologové kladou důraz i na informovanost pacientů, je to podle nich důležitá součást léčby. Na stránkách www.linkos.cz shromažďují informace pro pacienty o diagnózách, možnostech léčby, prevenci, onkologických centrech, statistikách výskytu nádorových onemocnění a poskytují služby, například pomoc psychologa nemocným a jejich blízkým.

„Linkos denně zaznamená přes 1000 návštěv, čímž se stává sedmým nejnavštěvovanějším webem se zdravotnickou tematikou v Česku. Letos v lednu navštívilo stránky téměř 40.000 lidí. Nejčastěji hledanou diagnózou jsou zhoubné nádory tlustého střeva,“ dodal profesor.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.