Děti rizika netolismu znají, přesto u počítače tráví hodiny

Netolismus je chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách. Silně ohrožuje především děti a mládež. Odborníci z brněnského Centra prevence Společnosti Podané ruce uskutečnili výzkum, který přináší pohled na netolismus očima rodičů i dětí.

Dotazníkové šetření probíhalo na Brněnsku v srpnu a září 2017. Průzkumu se zúčastnilo 200 respondentů, 100 dětí a 100 rodičů. Sledovány byly děti mezi 6 a 17 lety rozdělené do čtyř věkových skupin. Otázky mířily na obecné povědomí o netolismu a rizicích jeho vzniku a také na zmapování konkrétních činností a množství času stráveného ve virtuálním světě.

Děti tráví u počítače až šestkrát více volného času než jejich rodiče

„Při komunikaci s dětmi, která předcházela výzkumu, jsme nabyli dojmu, že jejich rodiče si často rizika vzniku závislosti na virtuálních drogách dostatečně neuvědomují a většinou nemají přehled o tom, jak jejich děti tráví čas na počítači, tabletu či chytrém telefonu. Výzkum však ukázal, že v tomto ohledu není situace tak vážná,“ uvádí Jan Veselý, vedoucí Centra prevence v Brně, zároveň však dodává: „Alarmující je spíše počet hodin, který děti ve virtuálním světě každý den tráví, už tři a více hodin denně totiž významně zvyšují riziko vzniku závislosti.“

Průzkum ukazuje, že jak rodiče, tak děti mají poměrně dobrý přehled o množství času, který obě skupiny tráví s počítačem či jinou informačně-komunikační technologií. Děti udávají, že denně stráví na počítači či jiné technologické platformě 3–6 hodin, což odpovídá také odhadu rodičů. Chlapci takto tráví více času než dívky. Rodiče zde pak tráví odhadem 1–2 hodiny svého volného času.

Znalost pojmu netolismus vykazuje 73 % dotazovaných rodičů a 30 % dětí, přičemž tento pojem i možné důsledky znají více děti informovanějších rodičů. Neznalost pojmu u dětí je výrazná v mladších věkových skupinách. O zdravotních problémech, které může netolismus způsobovat má povědomí drtivá většina obou dotazovaných skupin. Bolesti hlavy, zad a kloubů, obezita, onemocnění očí i šlach jsou běžnými patologickými reakcemi organismu. Mimo zdravotní potíže udávají respondenti největší rizika ohrožení v oblasti školních a studijních výsledků (zde se shoduje 97 % rodičů a 72 % dětí), dále pak v oblasti vztahů v rodině a s kamarády. Nadměrné trávení času ve virtuálním světě pak samozřejmě omezuje prostor dalším volnočasovým aktivitám.

Rodiče si myslí, že se děti na počítači více učí

Děti nejčastěji rozdělují svůj čas trávený na počítači či chytrém telefonu přibližně rovnoměrně mezi hraní online her, sociální sítě a poslouchání hudby či sledování videí. Vyhledávání studijních informací či zajímavostí označilo jako hlavní činnost jen 13 % dětí, ovšem rodiče se domnívají, že se těmto edukativním aktivitám děti věnují výrazně více (22 %).

Rodiče mají dobré povědomí o tom, zda jejich dítě má vytvořen profil na některé ze sociálních sítí. Přítomnost na sociálních sítích kopíruje u dětí celosvětový trend. Dominuje Facebook následovaný Instagramem. Velmi oblíbený je také Snapchat a Youtube. Zde však již rodiče mají výrazně nižší přehled o aktivitách svých dětí a existenci některých sociálních sítí rodiče vůbec nezaznamenali. Vlastní účty na sociálních sítích si až 63 % dětí zakládá samo nebo za pomoci kamarádů, sourozenců, bez účasti rodičů. Pomoc dítěti s profilem na sociálních sítí přiznalo 14 % rodičů.

Stránky, které jsou přístupné až po dosažení plnoletosti, navštěvují podle průzkumu i očekávání především chlapci, a to ve větší míře chlapci ze starších věkových skupin. Zabezpečení těchto stránek proti návštěvě nezletilých sice existuje, dostat se na jejich obsah je však problémem pouze pro málo zkušené uživatele.

Školy o problému virtuálních drog vědí

Brněnské Centrum prevence Společnosti Podané ruce spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji, pro které připravuje interaktivní programy primární, selektivní nebo indikované prevence. „V minulém roce jsme ze strany škol zaznamenali výrazný nárůst zájmu o tématiku netolismu. Poptávány jsou jak preventivní programy pro žáky, tak besedy a přednášky pro rodiče,“ uvádí Jan Veselý.

V souvislosti s výzkumem připravilo Centrum prevence v Brně krátké video „Jak předcházet online závislostem“ určené především rodičům, k dispozici jej dostanou také všechny spolupracující školy.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.