Dny zdraví v Praze s VZP navštívilo 3800 lidí

Bezplatná vyšetření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, krevního tlaku a Body Mass Indexu (BMI) podstupovali Pražané od začátku dubna do konce července letošního roku.  Výsledky těchto vyšetření poukázaly na nutnost výraznějšího dodržování zásad zdravého životního stylu.  Projekt, který realizovalo Centrum pro prevenci, o. s., zaznamenal značný ohlas.  V letech 2008 – 2009 se ho zúčastnilo již 8000 občanů.

V letošním roce proběhlo na 27 akcí na veřejných prostranstvích po celé Praze

Vyškolené zdravotní sestry se formou preventivních vyšetření a konzultací o zdravém životním stylu snažily upozorňovat na včasné zachycení rizikových faktorů civilizačních onemocnění.

Letošní novinkou bylo poskytování poradenství týkající se kouření, Fagerströmův test nikotinové závislosti a měření CO ve vydechovaném vzduchu u kuřáků. Návštěvníci stánku, kteří se s naměřenými hodnotami dostali přes hranici normy, byli nasměrováni na odborného lékaře k dalšímu vyšetření.

Ze statistického zpracování výsledků vyplývá, že o vyšetření měly zájem dvakrát častěji ženy v porovnání s muži. Prohlídek se zúčastnili především čerství šedesátníci následováni druhou výraznou skupinou lidí okolo třiceti let.  Vysoké hodnoty krevního tlaku byly zjištěny u 30 % návštěvníků. Objevil se zajímavý údaj v souvislosti s kouřením a krevním tlakem. Z celkového množství kuřáků, kteří tvořili 21 % vyšetřených, má normální hodnoty krevního tlaku pouze 19 %, zatímco u nekuřáků 70%. Hraniční hodnoty cukru v krvi vykazovalo 7 % lidí, vysoké 3,5 %. Zvýšené hodnoty cholesterolu mělo 12 % občanů, v této skupině vykazovali jednoznačně lepší výsledky muži. Z měření BMI  vyplynulo, že 36 % návštěvníků trpí nadváhou, 15 % již obezitou – v této skupině byl zaznamenán stejný poměr mezi oběma pohlavími.

„Jsme rádi, že naše organizace mohla opět pro hlavní město Prahu realizovat tento zajímavý projekt a zaměřit se znovu také na problematiku kouření. Doufáme, že jsme pomohli řadě lidí ke změně jejich životního stylu a především ke zlepšení jejich zdraví,“ uvádí manažerka projektu MUDr. Kateřina Langrová.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.