Je to epilepsie?

Otázka

Prosím můžete mi vysvětlit co znamenaá? Abnormní graf pro příměs vysokých ostrých theta F bilat.na normálním pozadí.EP abnormita.

Odpověď

Na základě jednoho vyšetření nelze udělat spolehlivou diagnózu. K potvrzení epilepsie je nutné znát i klinické příznaky. Abnormita není jednoznačně průkazem epilepsie, záleží na vyšetření a posouzení neurologem.