Jednotka TBC v Thomayerově nemocnici odhalí nemoc v počátku

Odhalit tuberkulózu v samém počátku, kdy je nejnakažlivější a přitom dosavadními metodami nezjistitelná, umožní přístroje, které koupila Fakultní Thomayerova nemocnice. Tamní jednotka pro léčení zvláště odolných forem plicní TBC, jediná v Česku, přijímá ročně do 30 pacientů. Přístroje využije také urologické oddělení pro nemocné s TBC močového ústrojí. Předání přístrojů zakoupených z takzvaných norských fondů se zúčastnil zástupce norského velvyslance Kjetil Aasland.

I když je v Česku situace ve výskytu TBC příznivá – ročně je odhaleno do tisícovky případů, hrozí zvýšené riziko nákazy od cizinců. Jednotka vybavená špičkovou technikou přispěje k včasnému odhalení zdrojů infekce, řekl ředitel nemocnice Karel Filip.
Upřesnil, že nemocnice dostala celkem 19 milionů korun, z toho za 15 milionů koupila 20 přístrojů, například digitální pojízdný rentgen či holmiový laser, a zbytek dala na úpravu prostor pro nové přístroje.
Ročně na světě onemocní TBC osm milionů lidí, dva miliony zemřou. Mykobakteriemi, jež vyvolávají TBC, je infikována třetina lidstva. Světová zdravotnická organizace hovoří o globálním ohrožení a vyhlásila plán boje proti TBC. Do roku 2015 chce snížit výskyt nemoci i úmrtnost o polovinu.
Podle lékařky pneumologické kliniky Václavy Bártů je pro Česko varující zejména nárůst cizinců s TBC, tvoří 15 procent všech nemocných a obvykle mají zvláště odolnou formu onemocnění.
„V tuto chvíli máme na speciální jednotce osm pacientů, z toho jsou dva Češi a šest cizinců,“ uvedla. Pacienti s TBC jsou většinou ze Slovenska, zemí bývalého Sovětského svazu, Vietnamu, Číny a Mongolska. S otevřením hranic, zvýšenou migrací, pandemií AIDS a nárůstem toxikomanie riziko šíření TBC i mezi zdravou populaci stoupá, varovala lékařka.
Primářka Martina Vašáková ocenila, že nyní má klinika svůj vlastní rentgen pro pacienty s TBC. Dosud byli lidé s TBC vyšetřováni na rentgenu, který se využíval pro všechny pacienty. Přenosu sice bránily roušky a přísná bezpečnostní opatření, vlastní rentgen ale vyloučí jakékoli riziko přenosu nemoci.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.