Léčba závislých na alkoholu může zachránit až 12 000 životů

Nová studie poprvé dokládá, že vzrůstající trend v počtu léčených pro závislost na alkoholu přináší prospěch. Bude-li se v zemích EU léčit 40 procent závislých, zachrání se 11 700 životů ročně. V České republice by rozšíření léčby závislosti na alkoholu zachránilo stovky životů.

Tisíce Evropanů závislých na alkoholu každým rokem zemřou, protože jejich choroba není léčena. V současnosti se v EU léčí méně než deset procent závislých na alkoholu a každý rok na závislost zemře zhruba 120 000 Evropanů ve věku mezi 15 a 64 lety. Kdyby počet léčených stoupl na 40 procent, pak podle odhadů bude zachráněno každoročně 11 700 nemocných.

Nová studie, která byla uveřejněna letos v únorovém čísle odborného medicínského časopisu European Psychopharmacology, prokazuje přínos navýšení počtu léčených pro závislost na alkoholu v EU. Tato studie poprvé upozorňuje na smrtelné důsledky závislosti na alkoholu a omezené možnosti léčby v EU. Studii provedl tým z Centra pro závislosti a duševní zdraví na Univerzitě v Torontu (Centre for Addiction and Mental Health, University of Toronto) pod vedením profesora Jürgena Rehma.

Obrovská zátěž

Nová studie* současně vyčíslila poprvé v historii, kam až sahá celková úmrtnost přímo způsobená onemocněním – závislostí na alkoholu. Závislost na alkoholu je odpovědna za 70 procent všech úmrtí způsobených alkoholem.

 Společenská zátěž konzumace alkoholu zahrnuje široké spektrum negativních jevů, včetně zločinů, dopravních nehod, nezaměstnanosti, rodinných tragédií jako je zanedbávání a zneužívání dětí, či rozvodů. Společenské náklady jsou odhadovány na 155,8 miliard euro (v roce 2010) a 62 % těchto nákladů jsou důsledky těžkého pití spojeného se závislostí na alkoholu.

Studie jasně prokazuje, že zvýšení počtu léčených pro závislost na alkoholu je základním předpokladem pro snížení nemocnosti a úmrtnosti na důsledky konzumace alkoholu. Nejde o náhradu již existujících mechanizmů protialkoholové politiky EU, ale další příspěvek k ověřeným postupům, jako je zvýšení ceny, zákaz reklamy nebo omezení dostupnosti alkoholu.

 Na základě výsledků studie profesor Rehm naléhavě žádá zaměřit se na léčbu závislosti na alkoholu. Je nutné vyvinout a do praxe implementovat nejen prevenci, ale i léčebné postupy.

„Vzhledem k vysoké zdravotní zátěži Evropanů, kterou má na svědomí konzumace a především závislost na alkoholu, koncept stoupajícího počtu léčených pro závislost na alkoholu doplňuje již fungující současná preventivní opatření,” říká profesor Rehm.

*Uvedenou studii podpořila neomezeným vzdělávacím grantem společnost Lundbeck .

Primář MUDr. Petr Popov, MHA předseda Společnosti pro návykové choroby ČLS JEP dodává: Podle údajů z roku 2010 téměř třetina českých mužů pije alkohol rizikovým nebo škodlivým způsobem a necelá čtyři procenta mužů má s alkoholem vážný problém vyžadující odbornou pomoc. U žen nejsou počty tak vysoké (9,3 % českých žen pije rizikově a problémově; 0,3 % žen má s alkoholem vážný problém), ale znepokojivý je stoupající trend.

Celkové společenské náklady užívání alkoholu v ČR byly 16,4 miliard Kč. Na léčbu závislosti na alkohol bylo z veřejného zdravotního pojištění vynaloženo 674,6 milionu. Náklady na léčbu přiřaditelných onemocnění byly ovšem více než desetinásobek této částky. Pozorování ukazují, že čím větší náklady byly u dané látky vynaloženy na léčbu závislostí, tím nižší byly náklady na léčbu onemocnění způsobených jejím užíváním.

Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu je onemocnění centrální nervové soustavy s vysokou pravděpodobností progresivního (rychle se zhoršujícího) průběhu. Alkohol je toxický k většině tělesných orgánů a množství vypitého alkoholu je přímo úměrné výši rizika dlouhodobé nemocnosti a úmrtnosti. Alkohol je příčinou více než 60 typů poruch a nemocí.

Pro vznik závislosti na alkoholu jsou podstatné genetické faktory i vliv okolního prostředí; přičemž se odhaduje šedesátiprocentní podíl vlivu genetických faktorů na rozvoj choroby.  Hlavní charakteristikou závislosti na alkoholu je vystupňovaná touha pít alkohol (bažení, craving). Pacienti nezvládají kontrolu nad konzumací alkoholu, v níž pokračují i přes znalost jejích škodlivých důsledků.

Excesivní (nadměrné) pití alkoholu je časté v mnoha zemích celého světa, ale zejména v Evropě, kde žije 14 milionů lidí závislých na alkoholu, představuje zvláště naléhavý problém. Jedním z důvodů naléhavosti je i nedostatečný přístup k léčbě. V EU se léčí jen osm procent nemocných. Abstinence či redukce množství vypitého alkoholu mohou být součástí komplexního přístupu k léčbě pacientů závislých na alkoholu.

V roce 2010 se ambulantně v ČR léčilo 10 000 osob závislých na alkoholu a v témže roce ve specializovaných lůžkových zařízeních bylo pro závislost hospitalizováno cca 27 000 osob. Počet hospitalizací přitom od roku 2005 plynule klesá; důvodem může být horší dostupnost léčby, související zejména s nižší kapacitou léčebných zařízení.

„Tzv. ‚metanolová aféra’ poukázala na závažnost vysoké spotřeby alkoholu v ČR. Jen na akutní intoxikaci alkoholem u nás ročně umírá více než 300 lidí, uvádí primář Petr Popov předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.