Léčení rakoviny v zemích OECD se zlepšuje

Země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mezi které patří i Česko a Slovensko, zaznamenaly v posledních letech významný pokrok v léčení rakoviny. Příliš velký počet států této organizace ale nezajišťuje dostatečně kvalitní zdravotní péči také v boji s takovými nemocemi jako astma nebo cukrovka. Přitom počet případů těchto chronických onemocnění je na velkém vzestupu, oznámila OECD ve své zprávě.

Nejlépe se léčí rakovina v USA a v Kanadě díky včasnému zjištění zhoubného nádoru v těle pacienta při preventivních prohlídkách. Díky tomu se tak v Severní Americe zachrání ve srovnání s jinými státy OECD nejvíc životů, stejně jako v Japonsku.

Země jako Nizozemsko, Itálie, Švýcarsko a Německo poskytují výbornou preventivní zdravotní péči, což snižuje množství finančně náročnějších hospitalizací kvůli nemocem právě jako astma a cukrovka.

Podle generálního tajemníka OECD Angela Gurríi mají všechny státy dostatek prostoru ke zlepšení zdravotní péče, což neznamená nutně nové finanční investice.

Úspěšné jsou v zemích OECD lékařské zásahy při srdečních a mozkových infarktech, kdy méně než pět procent hospitalizovaných osob zemře do 30 dnů od přijetí do lékařského ošetření. Island, Dánsko, Švédsko a Norsko dokonce dokázaly úmrtnost snížit na pouhá tři procenta.

Výdaje na zdravotní péči jsou zdaleka nejvyšší v USA, kde dosahovaly v roce 2007 výše 7290 dolarů (127.000 korun) na obyvatele. To je dva a půl krát více než je průměr OECD, který činil při paritním započtení koupěschopnosti obyvatelstva 2884 dolarů (přes 50.000 korun). Vysoko nad průměrem jsou také Lucembursko, Norsko a Švýcarsko.
Na druhém konci žebříčku jsou Česko (1626 dolarů), Slovensko (1555), Maďarsko (1388), Polsko (1035) Turecko (823) a Mexiko (618).

Organizace, která vydala podrobnou zprávu o zdravotnictví jen v sedmi zemích, mezi nimiž ČR a Slovensko nefigurují, odhaduje, že se v příštích desetiletích prudce zvýší výdaje na léčení obezity u dětí a dospělých.

OECD je mezivládní organizace, která sdružuje 30 hospodářsky nejsilnějších států světa s pluralitním demokratickým zřízením a tržní ekonomikou.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.