Lidem při rehabilitační léčbě pomáhají s pohybem i „roboti“

V poslední době je stále častějším jevem využívání robotické terapie při rehabilitaci dospělých i dětských pacientů s neurologickými potížemi. Tento inovativní způsob rehabilitace kombinuje moderní technologie robotiky a neurovědy. Pomáhá obnově motorických funkcí a koordinace pohybů u pacientů po úrazech mozku a míchy, operacích a neurologických poruchách, jako je například mozková obrna a u lidí po traumatech hlavy či po úrazech.

Rehabilitace založená na moderních technologií je za poslední léta velmi rozvíjející se obor. A jako takový má mnoho předností. „Robotické přístroje mohou nahrazovat fyzickou sílu terapeuta a usnadňovat komplexní pohyb končetin či celého těla. Při terapii pacient pracuje s robotickým zařízením, které je navrženo tak, aby imitovalo pohyby lidského těla. Robotická terapie umožňuje pacientovi provádět speciální cviky a rehabilitační cvičení, která jsou zaměřena na obnovu motorických funkcí a zlepšení koordinace pohybů,“ říká prim. MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky Axon.

Jak funguje robotická terapie?

Pacienti se připojí k robotickému zařízení, které sleduje jejich pohyby a za pomocí senzorů snímá signály z mozku, které jsou následně počítačově analyzovány. A na základě těchto dat je pak robotické zařízení schopno přizpůsobit rehabilitační program individuálním potřebám pacienta a poskytnout mu tak specifické cvičení, které mu pomůže obnovit svalovou sílu a koordinaci pohybů.

Lokomat a Amadeo a Tymo

Ke zlepšení správného stereotypu chůze pacientů s mozkovou obrnou je účinný robotický přístroj Lokomat, ten mohou využívat jak děti, tak i dospělí. Lokomat je ideální pro pacienty s různými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy – jako je například mozková obrna, nebo lidé po cévní mozkové příhodě, po traumatech hlavy či po úrazech. Přístroj umožňuje pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku pro nemocné děti i pro dospělé pacienty. Výhodou je mimo jiné přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti, která usnadňuje trénink dětí i pacientů s vyšší hmotností, a stejně tak automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Výsledkem je rychlý pokrok díky delšímu a intenzivnějšímu tréninku ve srovnání s manuálně asistovaným tréninkem.

„Pokud pacienti potřebují pomoci obnovit motorické a koordinační schopnosti horních končetin (především prstů), tak nejmodernější volbou je robotický systém Amadeo. Ten pomáhá při pohybové dysfunkci horních končetin, zejména prstů nebo při dětské mozkové obrně či po traumatologicko-ortopedických operacích. Přistroj pro pacienta připraví speciálně zaměřená cvičení ke zlepšení pohybových funkcí, pro ty, kteří mají omezenou pohyblivost jednotlivých prstů nebo celé ruky,“ říká prim. MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky Axon.

U lidí i dětí po cévních mozkových příhodách je možné využít k terapii přístroj Tymo, který slouží ke zmírnění velkého množství příznaků tohoto onemocnění. Lze ho použít ke zlepšení rovnováhy, nácviku symetrického zatížení končetin, zlepšení kontroly a koordinace pohybu, tréninku prostorového vnímání a logického uvažování.

Foto: archiv Axon

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.