Nová léčba atopické dermatitidy přináší úlevu do pár dní

Atopická dermatitida je často vnímána jen jako nepříjemná svědivá vyrážka na kůži. Ve skutečnosti se jedná o závažné chronické zánětlivé onemocnění, jehož příznaky negativně ovlivňují kvalitu života pacientů. Potvrzuje to i první česká studie ATODERMA, která zmapovala dopady středně těžké až těžké atopické dermatitidy na pacienty v České republice. Jedná se zejména o nespavost, úzkosti až deprese. Přitom vhodně zvolenou léčbou je už dnes možné potlačit příznaky nemoci do několika dnů od jejího zahájení.

Atopická dermatitida neboli atopický ekzém, nemoc, jejíž přesnou příčina je stále ne-známá, se u většiny pacientů vyskytuje už v dětském věku. Přibližně u třetiny pacientů se poprvé projeví až v dospělosti. V České republice jí trpí okolo 5–20 % dětí a asi 2–10 % dospělých, přičemž téměř polovina dospělých se potýká se závažnou formou nemoci. Onemocnění může mít u každého pacienta jiný průběh a příznaky.

„Typickým projevem atopického ekzému je suchá červená kůže doprovázená intenzivním svěděním, kvůli kterému mají pacienti neustálou potřebu se škrábat. Tím se snadno do-stanou do začarovaného kruhu svědění-škrábání-zánět, který vede k bolesti. Tento dis-komfort negativně ovlivňuje pacienta nejen v běžných činnostech, ale může mít dopad i na jeho psychiku,“ vysvětluje prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Nespavost, úzkosti a deprese

U nás aktuálně realizovaná studie ATODERMA zaměřená na dospělé pacienty se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidu potvrdila, že nemoc významně snižuje kvalitu života u téměř poloviny pacientů. Až 85 % z 59 dotazovaných uvádí, že mají kvůli one-mocnění výrazně narušenou kvalitu spánku, více než 40 % respondentů trpí depresemi a téměř 46 % úzkostmi. Studie rovněž prokázala, že pacienti musí až 4,5 hod. týdně věnovat ošetřování pokožky lokálními prostředky a 3,5 hod. speciální hygienické péči. Přitom dnes už mají pacienti se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou šanci na to, aby nemoc dostali dlouhodobě pod kontrolu a významně snížili její negativní dopady na kva-litu svého života.

Cílená léčba uleví od svědění během několika dní

Až donedávna měli pacienti jen velmi omezené možnosti léčby spočívající v užívání topických glukokortikosteroidů, fototerapii či imunosupresivní systémové léčbě a v promašťování postižených míst pokožky hydratačními krémy nebo mastmi. Pro ty, kterým tato léčba nezabírá, nebo ji špatně snášejí, představuje novou naději tzv. cílená léčba, která je vysoce účinná a dokáže utlumit jeden z nejhorších projevů nemoci – svědění – už v horizontu několika málo dní od zahájení léčby.

„Cílená léčba atopické dermatitidy může být buď biologická, nebo pomocí tzv. malých molekul – inhibitorů Janusových kináz. Malé molekuly představují vysoce inovativní tab-letovou léčbu, jež působí cíleně uvnitř buňky a kontroluje tak zánětlivý proces, který je příčinou vzniku atopické dermatitidy. Jedná se o léčbu s dobrým bezpečnostním profilem i při dlouhodobém podávání. Nepříjemné svědění se u pacientů zmírní zpravidla do dvou dnů od prvního podání, přičemž další komplikace způsobené onemocněním ustupují v řádu dalších dnů až týdnů,“ vysvětluje prof. Gkalpakiotis z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Otevřená komunikace s lékařem je klíčová
I když je dnes již dostupná účinná léčba, mnoho pacientů se závažnými projevy stále není adekvátně léčeno, což může vést k dalšímu zhoršování nemoci, a dokonce až závažným stavům ohrožujícím život. „Pokud pacienti nejsou dlouhodobě spokojeni s dosavadními výsledky léčby, měli by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním další možnosti terapie, případně zvážit návštěvu specializovaného centra pro léčbu atopické dermatitidy. V žádném případě by ale neměli sami stávající léčbu ukončovat, protože to často může vést k závažnému zhoršení nemoci,“ dodává prof. Gkalpakiotis.

Pro úspěšnou léčbu je důležité, aby pacienti otevřeně hovořili se svým lékařem o tom, nakolik je nemoc ovlivňuje v běžném životě a co očekávají od léčby. Pomoci jim v tom mohou nové webové stránky JsemAtopik.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.