Manželé vysokoškolaček prý mají šanci na delší život

Muži, kteří se chtějí dožít vyššího věku, by se měli oženit s vysokoškolsky vzdělanými ženami. Vyplývá to podle agentury Reuters ze studie švédských vědců publikované v časopise Journal of Epidemiology and Community Health.

Badatelé Robert Erikson a Jenny Torssanderová ze stockholmského sociologického institutu zjistili, že věk dožití mužů mnohem více ovlivňuje stupeň vzdělání jejich manželek než jejich vlastní dosažené vzdělání. U manželů žen bez vysokoškolského vzdělání byla zaznamenána 1,25 krát větší úmrtnost v dřívějším věku než u jejich vrstevníků ženatých s vysokoškolačkami. Zřejmý byl také vztah mezi vzděláním žen a jejich vlastní mortalitou.
„Ženy tradičně přebírají větší odpovědnost za chod domácnosti než muži, takže vzdělání žen může být důležitější pro životní styl rodiny, například co se týče stravovacích návyků, než vzdělání mužů,“ interpretovali výsledky vědci.
U žen stejné věkové skupiny byla zase rozpoznána dřívější úmrtnost v závislosti na pracovní pozici jejich manžela, jejich vlastní zaměstnání nehrálo v tomto případě tak velkou roli. Vědci zde vidí souvislost s hmotným zajištěním domácnosti.
Erikson dodal, že je dlouho známým faktem, že partnerský život prodlužuje život. Ovšem současné výzkumy podle něj ukazují, že významnou roli pravděpodobně hraje navíc i volba určitého životního partnera.
Švédský výzkum vycházel z údajů ze sčítání lidu z roku 1990 a zahrnoval data o více než 1,5 milionu zaměstnaných osob ve věku mezi 30 až 59 lety, kteří žili v partnerském svazku. Informace byly vztaženy k datům o příčinách úmrtí z doby mezi lety 1991 až 2003.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.