Metanolová aféra: Češi pijí příliš a nebezpečně

Nedávná úmrtí po požití metylalkoholu poukázaly na problematiku konzumace alkoholu v Česku. Podle MUDr. Petra Popova, předsedy Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, mohou být současné intoxikace metylalkoholem strašlivou shodou okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace, které byly vydány letošního roku, je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

Alkoholismus (závislost na alkoholu) je chronické, opakující se (recidivující) onemocnění, které má i své číslo diagnózy v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN 10): F10.2

Škodlivé užívání alkoholu (abúzus, F10.1) je jedním z nejčastějších rizikových faktorů přispívajících ke vzniku hlavních nepřenosných (neinfekčních) onemocnění, kterým můžeme předejít.

Užívání alkoholu je celosvětově třetím nejrizikovějším faktorem z hlediska předčasných úmrtí a zdravotních postižení a nejrizikovějším faktorem pro úmrtí mužů mezi 15 až 59 lety.

 

Alkohol a čísla

 • 2 500 000 předčasných úmrtí každý rok na celém světě má na svědomí alkohol.

 • 200 000 lidí v EU zemře ročně v důsledku konzumace alkoholu.

 • 14 000 000 závislých na alkoholu je v EU.

 • 125 000 000 000 (miliardy) € stojí léčba následků konzumace alkoholu země EU.

 

Rizikové a škodlivé pití v ČR

 • 29,2 % českých mužů pije alkohol rizikovým nebo škodlivým způsobem.

 • 3,8 % mužů má s alkoholem vážný problém vyžadující odbornou pomoc.

 • 9,3 % českých žen pije rizikově a problémově.

 • 0,3 % žen má s alkoholem vážný problém.

 • 35. – 44. rok je období, kdy muži pijí nejvíce, 18. – 24 nejméně.

 • Po 54. roce je konzumace alkoholu u žen nejnižší.

(Sovinová, Czémy, The Czech AUDIT, 2010)

 

Alkohol: Pití na uvolnění? Krizi středního věku nevyřeší!

Úlevové pití je často příznakem duševní poruchy (úzkost, porucha nálady, deprese, porucha osobnosti, „léčba“ krize středního věku).

Přítomnost jedné poruchy (zvýšená konzumace alkoholu, jiná duševní porucha) zvyšuje riziko vzniku druhé více než dvojnásobně. Velmi často nelze určit, co byla příčina a co je důsledek (deprese, nebo alkohol?)

Alkohol a další poruchy:

Rizikové pití zvyšuje riziko deprese 3,7 krát, úzkosti 2,2 – 3,1 krát, výskyt poruch osobnosti (asociální, hysterická apod.) sedmkrát.

 

Krize středního věku je období, které může být provázeno depresivní a úzkostnou poruchou. Alkohol krátkodobě (v řádu hodin) může poskytnout úlevu, ale z dlouhodobého hlediska úzkost a depresi prohlubuje. Potíže je nutné řešit ve spolupráci s psychiatrem, pokud se stane problémem i alkohol, pak i s adiktologem.

Důsledky užívání alkoholu

·         Akutní otrava (intoxikace, předávkování)

·         Infekce (sexuálně přenosné choroby, tuberkulóza)

·         Poruchy výživy

·         Choroby zažívacího traktu (jaterní cirhóza, akutní a chronický zánět slinivky)

·         Onkologická onemocnění (karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a konečníku, nádory hlavy a krku, karcinom jater).

·         Srdečně-cévní onemocnění (hypertenze, arytmie, mozková mrtvice, infarkt myokardu).

·         Diabetes 2 typu

·         Obezita

·         Nehody a sebepoškození

·         Poškození plodu (fetální alkoholický syndrom)

·         Neuropsychické poruchy (křeče a epileptický záchvat, poškození centrální nervové soustavy)

 

 Co je závislost na alkoholu – příznaky

 1. Silná, přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat alkohol (craving, „bažení“)

 2. Zhoršená sebekontrola v souvislosti s pitím alkoholu (porucha sebeovládání)

 3. Somatický odvykací stav (tzv. absťák při nedostatku alkoholu, třes, nervozita, výrazný neklid, halucinace, bolesti hlavy, bušení srdce, křeče, riziko úmrtí)

 4. Zvyšování tolerance vůči účinku alkoholu (k vyvolání účinku – pocitu libosti, nebo potlačení abstinenčního stavu je někdy nutné extrémně zvyšovat dávku)

 5. Postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny

 6. Pokračování v pití přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských

Z uvedených šesti příznaků musí být u konkrétního jedince přítomny alespoň tři současně a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho měsíce.

 Možnosti řešení?

 • Abúzus – rizikové a škodlivé pití bez závislosti – „terapeutický“ rozhovor s praktickým lékařem (lékařem, kterému pacient věří) o škodlivosti konzumace alkoholu, tzv. krátká intervence.

 • Snižování konzumace má smysl. Pro každého pacienta není abstinence přijatelné řešení.

 • Komplexní léčba závislosti (ústavní, ambulantní). I u těžce závislých pacientů má snižování konzumovaného množství alkoholu smysl. Úplná abstinence není pro zhruba polovinu závislých reálný cíl.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.