Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie – PML je vzácné infekční onemocnění mozku způsobené John Cunninghovým virem (JCV), které se může projevovat příznaky podobnými projevům ataky roztroušené sklerózy a může vést k závažnému postižení nebo smrti.

Vyskytuje se téměř výhradně u lidí s těžkou imunodeficiencí, což je stav  u nichž je snížena celková reaktivita organismu na antigenní a jiné podněty, vyvolávající specifickou nebo nespecifickou imunitní reakci. Hlavním klinickým projevem je zvýšená náchylnost k infekcím.
Často se vyskytuje u pacientů po transplantaci, kteří jsou na imunosupresivech, také u pacientů podstupujících některé druhy chemoterapie, u lidí s roztroušenou sklerózou nebo pacientů s lupénkou užívající imunosupresiva nebo některé monoklonární protilátky, či u pacientů s AIDS.

 

Původcem progresivní multifokální leukoencefalopatie je JC virus.
JC Virus nebo také John Cunningham virus (JCV) je lidský polyomavirus (dříve známý jako papopavirus ) a je geneticky podobný jako BK virus a SV40 . Byl objeven v roce 1965 Zu Rhein & Chou, virus byl později – v roce 1971 pojmenován pomocí dvou iniciálů po pacientovi s progresivní multifokální leukoencefalopatií (John Cunningham). Virus je nalezen ve vysokých koncentracích v městských odpadních vodách po celém světě, což vedlo některé výzkumníky, k podezření, že kontaminovaná voda je typická pro přenos viru. Existuje několik variací viru v závislosti na zeměpisné oblasti.

JC virus nebo také JCV je přítomen v asi u 85 procent lidí v populaci. Většina lidí ho získává někdy v průběhu dětství nebo dospívání. Žije v latentním stavu neškodně v ledvinách a gastrointestinálním traktu u lidí se zdravým imunitním systémem.

Více k tématu

Související příznaky

Související systémy