Odpor k jídlu u dětí sídlí v mozku

Mnoho rodičů má trápení s jídlem svých malých potomků. Důvod často hledají tam, kde není – v jídle samotném, ve vybíravosti potomka nebo sami v sobě. Speciální program české terapeutky pracuje se skutečností, že poruchy příjmu potravy u malých dětí mohou pocházet z traumatu v těhotenství a při porodu.


Často se stává, že s přechodem na pevnou stravu se u dětí začnou projevovat obtíže s příjmem potravy. Odborníci upozorňují, že ve většině případů se to stává u těch, které s narodily předčasně, trpí poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií nebo u dětí, které byly dlouhodobě sondované. Porod symbolizuje přechod z vody do sucha a z teplého do chladného prostředí. Trauma, které během porodu vznikne, se potom často pojí s problémy při oblékání, se strukturami nebo právě s jídlem.

„U těchto dětí je prakticky jisté, že si prošly nějakým traumatem. Ve většině případů se pojí ke špatně vedenému protrahovanému porodu,“ vysvětluje terapeutka Dagmar Jurišová, členka asociace Feeding Matters, autorka kurzu Nejedlíci a zakladatelka centra Kouzelen.

„Představte si dítě v břiše matky, která prodělala stres. Jakýkoliv druh stresu vytváří v dětském mozku shluk neuronů, které si můžeme představit jako klubíčko. To vytváří trvalou paměťovou stopu a proto je třeba ho při následné práci obejít. Pokud dítě přijde po narození znovu do kontaktu s podobným vjemem, jako při porodu, vyšle vzniklá paměťová stopa přes amygdalu (struktura ve spánkovém laloku mozku, zodpovědná mj. za ukládání vzpomínek, pozn.red.) informaci, že je tu nebezpečí. Nastane stresová reakce, která velí k úniku. Tímto způsobem nás mozek chrání. Spouštěče se ale u těchto dětí bohužel aktivují při životně důležitých věcech, jako je jídlo,“ říká Jurišová.

Terapeutka se při sestavování programu Nejedlíci inspirovala terapií Snoezelen a prací americké logopedky Debry Lowski. Jehož cílem je, aby se snížila dětská smyslová přetíženost způsobená jídlem. Jde o to, aby se dětská amygdala v kritické chvíli „neprobudila“ a nezačala vysílat signály o nebezpečí. Proto prezentuje dítěti stravu v jiném kontextu, než jako jídlo. Nejedlíci jsou programem určeným pro rodiče dětí z celého Česka, které mají omezený jídelníček, nejedí kousky, jedí pouze vlhkou nebo naopak suchou stravu nebo jsou sondované a přecházejí na pevnou stravu.

Během šestitýdenního online kurzu, který probíhá letos už ve čtvrtém turnusu a otevírá se 1.června, se rodiče naučí, jak změnou přístupu k jídlu zbavit dítě traumatu. Kurz je koncipován s ohledem na postupné zvyšování náročnosti jednotlivých aktivit. Expertka ale zároveň upozorňuje, že změna přístupu k jídlu vyžaduje čas a trpělivost, jakýkoli tlak frustraci dítěte jen prohlubuje. I proto zůstávají rodiče v kontaktu s terapeutkou Dagmar Jurišovou nadále až dvanáct měsíců, protože některé děti potřebují pro posun tolerančních mezí podstatně více času.

Více informací o programu najdete na https://kouzelen.cz/nejedlici

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.