Pacient by měl být ve středu elektronizace zdravotnictví

Rozvoj moderních komunikačních technologií zasahuje stále více do všech oblastí lidského života. Zvláště je to viditelné u koncových uživatelů, kdy internetové bankovnictví, nakupování v e-shopech nebo komunikace na sociálních sítích je běžnou záležitostí pro stále více lidí. Tento trend zasahuje samozřejmě i do oblasti, jako je zdraví, zvláště když se zdraví a péče o něj stávají životním stylem. Rostou i možnosti, jak si každý může monitorovat svůj zdravotní stav sám. Rozvíjí se self monitoring a self tracking, který umožňují speciální náramky napojené na chytré telefony, domácí lékařské měřicí přístroje a aplikace v mobilech vyvinuté za tímto účelem.

Elektronizace zdravotnictví

Důležité ale je, jak na tento trend reaguje a jak se mu přizpůsobuje zdravotnictví. Přestože informační technologie již poměrně značně pronikly a využívají se na úrovni ambulancí nebo nemocnic, pacientské služby na širší rozšíření stále čekají. Přitom pro řadu služeb pro pacienty již dnes existují online řešení. Lze si online objednat návštěvu lékaře, nechat si elektronicky zaslat výsledky svých vyšetření, konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem nebo si nechat předepsat recept. Zájem o využívání podobných služeb mezi pacienty je a stále roste, jak dokázal nedávný průzkum, kdy se 80 % dotázaných vyslovilo pro to, aby měli, vedle klasických způsobů jako je osobní návštěva nebo telefon, možnost komunikovat s lékařem i elektronicky a online.

Pro úspěch elektronických služeb ve zdravotnictví je ale důležité splnit některé podmínky. Uživatelům musí především přinášet stejný komfort, na který už jsou zvyklí z jiných oblastí. Jako v případě elektronického bankovnictví nebo e-shopů by měly být z velké míry dostupné odkudkoliv a 24 hodin denně 7 dní v týdnu, měly by být jednoduše a komfortně ovladatelné a použitelné napříč platformami. Takové služby pak, vedle zvýšení komfortu ve vztahu pacient a poskytovatel zdravotní péče, přináší i okamžitý účinek ve formě větší efektivity práce pro lékaře díky „zprocesované“ spolupráce s pacientem. Značná část rutinních operací, které omezovaly a nadbytečně zatěžovaly chod ambulance, se těmito řešeními značně zjednodušují.

Pacientské služby

Mezi pacienty nejvíce využívané a oblíbené online objednávání k lékaři uživatelům umožňuje vybrat si vhodný termín návštěvy přímo z kalendáře lékaře. V něm také uvidí aktuální obsazenost termínů a podle toho a vlastních preferencí si zvolí vhodné datum a čas na návštěvu. Lékař pak jen potvrdí návštěvu ve svém ambulantním informačním systému a pacientovi přijde automaticky e-mail o schválení. Ordinace potom zná dopředu obsazenost a může si podle toho organizovat vlastní časový rozvrh. Výsledky vyšetření lze zase předat pacientovi elektronicky, rovnou z ambulantního informačního systému a lékař může připojit i komentář. Výhoda pro pacienta je, že ví, že obdrží výsledky, jakmile budou dostupné. Lékař může být včas informován, že pacientovi dochází jeho dlouhodobě užívané léky. Nepředstavuje-li takový postup zdravotní riziko nebo non-lege artis postup může pacient obratem dostat i kód eReceptu, se kterým bude dnes obsloužen ve většině lékáren. Lékaři takový systém umožňuje kontrolu nad vydanými léky pro konkrétního pacienta nebo může hlídat nebezpečné lékové interakce. Přestože je osobní kontakt mezi lékařem a pacientem nenahraditelný, je řada situací, kdy online konzultace může zjednodušit práci lékaři nebo ušetřit čas pacientovi. Dotazy typu jak se pacient cítí po proběhlé léčbě nebo jak zabrala změna medikace, lékař vyřídí podle svým potřeb a tento typ komunikace je rychlý a bezpečný na rozdíl od např. standardního e-mailu. Řešení pacientských služeb mohou navíc podporovat management emergentních dat nebo sběr a archivaci hodnot self monitoringu a self-trackingu včetně možnosti jejich sdílení s lékařem.

Výměna dat mezi samotnými lékaři by měla být především efektivní a bezpečná, to znamená sdílet pouze to, co je potřeba v co nejstrukturovanější podobě. Výsledkem by pak měla být výrazná automatizace rutinních procesů, jednoduché užívání pro lékaře a komfort pro pacienta. Vedlejší výhodou strukturované dokumentace tak může být i její následné využití pro výzkumné nebo vědecké účely např. při diagnostice rakoviny.

Bezpečnost

Vedle komfortu užívání a usnadnění práce, zůstává nicméně jedním z nejdůležitějších aspektů elektronických služeb ve zdravotnictví bezpečnost dat. Zvláště v této oblasti, kdy se jedná o velmi citlivé a důvěrné informace. Lékař potřebuje ke své práci důvěru svých pacientů, proto je a bude ochrana těchto dat vždy a za každých okolností stále aktuální. Jak bylo uvedeno výše, sdílení pouze nutných dat je pouze jedním krokem k zajištěním bezpečnosti dat. Vedle toho by řešení elektronického zdravotnictví měla obsahovat prvky jako je zabezpečená komunikace, přesná adresace zpráv na konkrétní pracoviště či pracovníka nebo nezpochybnitelnost doručení zprávy založená na systému generování doručenek. V případě výměny dat mezi lékaři pak ochranu dat při přenosu zajišťuje klient systému, který je vybaven asymetrickým šifrováním dat. K citlivým údajům nemá během přenosu nikdo přístup, tedy ani provozovatel služby.

Budoucí trend

Při budovní elektronického zdravotnictví bude tedy nutné počítat především s pacientem, který bude hrát čím dál větší roli. Na jedné straně tu bude pacient, který má méně času, ale na druhé straně to bude i pacient, který se stále více zajímá o své zdraví. Pacient bude ke zdravotnictví přistupovat jako zákazník a bude podle toho také požadovat odpovídající kvalitu služeb. Budoucnost elektronických služeb pro pacienty je v propojování osobních zdravotních záznamů, které si pacient pořizuje sám díky novým technologiím, a ostatních zdravotních záznamů, jako jsou lékařské zprávy, výsledky vyšetření nebo údaje své zdravotní pojišťovny. Získá tím přehled nejen o svém zdraví, ale i o tom, jak je jeho léčba úspěšná a účinná. Stává se tak i regulátorem systému, s kterým je nutno při tvorbě i implementaci zdravotnického softwaru počítat.

Jan Hlaváček, CompuGroup Medical Jan Hlaváček
Autor článku je ředitelem divize ambulantních informačních systémů CompuGroup Medical Česká republika.Jan Hlaváček, CompuGroup Medica

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.