Polynenasycené omega-3 mastné kyseliny pilíři zdravé výživy?

Dietetici doporučují zvýšit spotřebu kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA). Zdrojem těchto kyselin jsou mořské ryby a v ideálním případě by člověk měl sníst průměrně dvě čtvrt kilové porce těchto ryb týdně. Odborníci si od toho slibují pokles výskytu kardiovaskulárních onemocnění, prevenci nádorových a autoimunitních nemocí, cukrovky a dalších civilizačních chorob.

Ryby nejsou

Pokud by měli obyvatelé většiny ekonomicky vyspělých zemí splnit doporučení dietologů stran konzumace polynenasycených omega-3 mastných kyselin, museli by zvýšit spotřebu ryb dvoj- až trojnásobně. Ale kde vzít tolik ryb? Ne, že by nešlo vylovit více, ale není kde brát. Prudce přibývá rybích druhů, které lidé bezohledným lovem přivedli ke kolapsu. Příkladem jsou tresky v novofoundlandském šelfu. Jejich populace se zhroutila v roce 1992 a podle některých ekologů ke vzpamatování už nikdy nedojde. Enormnímu výlovu čelí například tuňáci.

Můžeme se zaměřit na akvakultury

Tam jsou ryby chovány ve velkých uzavřených mořských „silech“. Jde především o vysoce ceněné dravé ryby, např. lososy, tuňáky nebo kanicy. Ty je ale zapotřebí krmit živočišnou potravou získávanou opět z moře. Chov ryb v akvakulturách tak tlak na volně žijící rybí populace stupňuje. Na jeden kilogram masa dravé ryby z akvakultury padne v podobě krmiva 2,5 až 5 kilogramů masa jiných běžně lovených rybích druhů. Akvakultury mají i přímý negativní dopad na životní prostředí. Jsou zdrojem silného znečištění pobřežních vod. Velké množství dusíkatých zplodin z látkové výměny chovaných ryb, vylučovaných do vody, vytváří příhodné podmínky pro přemnožení toxických řas a to s sebou nese další problémy.

Omega-3 nejsou všespasitelné

Výsledky metaanalýz o vlivu těchto látek na chronické kardiovaskulární choroby a jejich prevenci, nevyznívají tak optimisticky, jak by se ze všeobecného doporučování omega-3 kyselin mohlo zdát. Efekty nebývají nijak velké, někdy jsou neutrální a výjimkou nejsou ani studie, kdy byl zaznamenám i stoupající počet úmrtí ve sledované skupině pacientů.
Omega-3 mastné kyseliny rozhodně nejsou všelékem na kardiovaskulární choroby a nedokážou anulovat výrazné působení dalších negativních vlivů jako je nadváha nebo kouření. Ještě méně výrazné jsou efekty v dalších oblastech léčby a prevence.

Riziko spojené s konzumací ryb ze znečištěného prostředí

Vysoké ekologické zátěži čelí hlavně velcí predátoři, jako jsou tuňáci, mečouni, žraloci a další velcí dravci z vrcholu potravního řetězce. V souvislosti s těmito druhy se stále častěji objevují zprávy o kontaminaci rybích tkání těžkými kovy (např. rtutí), polychlorovanými bifenyly nebo dioxiny.

Alternativním zdrojem omega-3 kyselin mohou být jednobuněčné mořské řasy

Právě ony jsou primárními producenty omega-3 a tvoří základ potravního řetězce v mořských ekosystémech. Z buněk řas se tyto látky dostávají až do organismu ryb. Lovem nebo pěstováním těchto řas bychom mohli získat velká množství polynenasycených omega-3 mastných kyselin. Pomoci by mohlo i genové inženýrství. Pracuje se například na tom, aby omega-3 byly produkovány geneticky modifikovanými kvasinkami nebo vyššími rostlinami, např. olejninami.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.