Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď VII.

Je pravda, že jsou řízení před soudem zdlouhavá? Jak dlouho asi trvají?

Dlouhá doba mezi uplatněním nároku žalobou a vynesením pravomocného rozsudku soudem je jednou z nejnepříjemnějších komplikací, se kterými se žalobci setkávají. Zpravidla se nepodaří, aby byl spor soudem vyřešen za dobu kratší než jeden rok. Výjimkou bohužel nejsou ani řízení, která se vlečou i déle než pět let. Tato fakta jsou silným podnětem pro řešení sporů mimosoudní, smírnou cestou, je-li to alespoň trochu možné.

Délka konkrétního řízení je do značné míry ovlivněna složitostí případu a tím, jak dobře je žalobní návrh připraven. Po podání žaloby a zaplacení soudního poplatku trvá zpravidla několik měsíců, než je nařízeno jednání před soudem. Během této doby soud vyzve žalovanou stranu, aby se k věci vyjádřila a případně pro podporu svých tvrzení navrhla důkazy. Mají-li být vyslechnuti svědci, je třeba, aby byli v dostatečném předstihu obesláni s pozvánkou k jednání. Jediné jednání před soudem stačí k provedení všech důkazů a vynesení rozsudku jen málokdy; strany často po vyslechnutí pozvaných svědků navrhnou další důkazy, za účelem jejichž zajištění a provedení je zapotřebí jednání odročit. Po shromáždění většiny důkazů je zpravidla zapotřebí ustanovit znalce z oboru zdravotnictví pro posouzení správnosti léčebného postupu. Ten obvykle potřebuje na vypracování svého posudku několik týdnů, někdy i měsíců. Pokud soud prvního stupně vynese rozsudek, nemusí to ještě znamenat, že je řízení u konce. Když některá ze stran využije možnosti odvolání, řízení se protáhne o další měsíce kvůli jednáním před vyšší soudní instancí.

Pacient – žalobce může do značné míry délku řízení ovlivnit. Pokud již v prvním podání určeném soudu náležitě a srozumitelně popíše relevantní skutečnosti a opatří co nejvíce důkazů, je pravděpodobné, že soud rozhodne rychleji. Naopak, pokud strany sporu dodávají při každém jednání stále další a další důkazní materiál, délka řízení i jeho finanční náročnost výrazně vzrůstá.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.