Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď VIII.

Do kdy je možné žádat o náhradu? Můžu o nárok na odškodné přijít, pokud ke škodě došlo již před mnoha lety, avšak já jsem se odhodlal k žalobě u soudu až nyní?

Není společensky žádoucí, aby před soud přicházely případy mnoho let staré. S ubíhající dobou začínají svědci zapomínat, listiny a jiné důkazy se ztrácejí, takže zjistit pravdu je stále obtížnější. Zákonodárce proto stanovil, že každé právo musí být vykonáno ve lhůtě k tomu určené. Tyto lhůty stanoví Občanský zákoník ve své hlavě osmé, počínající § 100. Obecná promlčecí doba je tříletá a začíná běžet od chvíle, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Pacienta, který utrpěl újmu na zdraví, bude zajímat zejména § 106, ve kterém se stanoví, že se nárok na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

Hlavním důsledkem promlčení je, že promlčený nárok ztrácí svou vymahatelnost. To neznamená, že by zanikal; pokud žalovaná strana dobrovolně vyplatí peníze žalobci z důvodu jeho promlčeného nároku, nejedná se o bezdůvodné obohacení a žalobce nemusí takto vyplacené peníze vracet. Pokud však žalovaný plnit odmítne a proti nároku vznese u soudu námitku promlčení, soud nemůže žalovanému vyplacení náhrady nařídit. S promlčeným nárokem nepomůže žalobci ani sebelepší právník. Z tohoto důvodu lze doporučit každému poškozenému, aby svůj nárok uplatnil co nejdříve poté, co se dozvěděl, že škoda vznikla a že byla způsobena zaviněním konkrétního lékaře či zdravotnického zařízení.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.