Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď VI.

Může se stát, že by soud nepřiznal poškozenému pacientovi odškodné proto, že se pacient při léčbě choval nezodpovědně a škodu na svém zdraví si tak vlastně sám způsobil?

Dle Občanského zákoníku platí, že byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám. V průběhu léčby je třeba pamatovat na to, že četná práva pacientů jsou, byť velmi nepřímo, spojena s dodržováním některých pravidel a povinností pacienta. Jedním z typických příkladů je sdělování informací. Léčení může snadno selhat, pokud pacient zamlčí lékaři významné skutečnosti o svých předchozích chorobách či o svém životním stylu. Pokud následkem toho dojde například k mylnému určení diagnózy, nárok takového pacienta na odškodnění by mohl být ohrožen tím, že by soud shledal na jeho straně spoluzavinění. Proto je třeba odpovědět pravdivě i na ty dotazy lékaře, které pacientovi třeba nejsou zrovna příjemné, případně třeba i z vlastní iniciativy zmínit některé důležité skutečnosti (například některé alergie, užívané léky, jiné choroby). O všech těchto citlivých informacích je lékař povinen zachovat mlčenlivost. Bez souhlasu pacienta lékař zásadně nesmí tyto informace sdělovat třetím osobám, porušení mlčenlivosti je trestným činem.

Důležitou povinností pacienta je dodržovat lékařem doporučený léčebný režim. V případě porušení této povinnosti je opět možné, že takovému pacientovi soud upře částečně nebo zcela nárok na odškodnění případné újmy na zdraví, pokud shledá, že se na vzniku této újmy pacient podílel zaviněným zanedbáním toho, co mu lékař radil.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.