Pozitivní listy pomáhají VZP s úsporami

Projekt Pozitivních listů loni ušetřil Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) skoro půl miliardy, na letošek předpokládá VZP úsporu až 950 milionů korun. Pozitivní listy VZP pomáhají lékařům při rozhodování, jaký lék se stejnou účinnou látkou, ale různou cenou předepsat, aby to bylo ekonomicky nejvýhodnější pro pojišťovnu i pro pacienta.

Léky z Pozitivního listu jsou v ambulantních systémech označeny logem VZP a software od společnosti CompuGroup Medical ČR (CGM), kterou VZP pro svůj projekt Pozitivních listů využívá, na ně lékaře při předepisování léků vždy upozorní. Samozřejmě nadále zůstává na lékaři, zda doporučený přípravek předepíše, nebo zda např. z medicínských důvodů zvolí jinou variantu.

Léky z Pozitivního listu jsou pro zdravotní pojišťovnu i pacienta ekonomicky nejvýhodnější variantou. V každé terapeutické skupině jde vždy o jeden až dva přípravky, jejichž výrobce pojišťovně nabídl slevu nejméně 15 %. Pro pacienty jsou léky z Pozitivního listu VZP vždy bez doplatku.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.