žena u lékařky na ultrazvuku

PrenatalSafe, nebojte se o zdraví miminka

A to díky testu PrenatalSafe, který je založen na analýze volně cirkulující fetální DNA v těhotenství. Využívá prenatálních diagnostických metod pro objevení atypických stavů plodu.

Fetální deoxyribonukleová kyselina ( DNA) se nachází v krvi matky již kolem 5. týdne těhotenství a je hojně přítomná od 10. týdne gravidity. S testem PrenatalSafe založeném na prenatální diagnostice lze daleko včasněji i rychleji objevit možné genetické nebo vývojové vady, a zároveň existuje možnost snadného odhalení případů, které se neslučují s životem.

Prenatální diagnostiku, jako souhrn analytických neinvazivních metod a postupů aplikovaných při rozboru krve, ve dnešní době využívají přední sanatoria repromedicíny, které se věnují diagnostice a odhalení vrozených vývojových vad plodu. Cílem analytického rozboru je odhalit nejen vady neslučitelné s životem, ale také genetické chyby a mutace, které by u jedince znekvalitnily život. Zároveň se diagnostika snaží předcházet situacím, kdy by se jedinec mohl stát přenašečem mutovaného dědičného genu. Jestliže je testem PrenatalSafe odhalena jakákoli anomálie, jsou v souvislosti se včasnou diagnostikou, možné varianty případného řešení.

Výhody testu PrenatalSafe

Pozitivní na testu je, že je neinvazivní, to znamená, že při odběru není nutný odběr tkáně ani krve plodu a také, že je možné jej podstoupit velmi brzy. Z dostupných testů na prenatální diagnostiky je možné test absolvovat nejdříve ze všech, a to již od 10. týdne těhotenství.

Podrobit se diagnostice mohou těhotné ženy přirozenou cestou, tak i pomocí technik asistované reprodukce. Test je také možné využít i při vícečetném těhotenství, ale získají se informace pouze o chromozómech 13, 18 a 21 a dále o přítomnosti chromozómu Y, který je nositelem informace, zda je alespoň jedno z dvojčat mužského pohlaví.

PrenatalSafe test všeobecně dokáže odhalit syndromy jako Patauův (způsobí např. chybějící oči, nebo nedojde k rozdělení mozku na dvě hemisféry), Edwardsův, Downův, Turnerův, Klinefelterův syndrom i syndrom Jacobsové ad. Jako jediný zahrnuje i diagnostiku delečních syndromů, tedy abnormalit v párů chromozomů (př. zdvojené duplikace, zlomené konce chromozomů, chybné fixace páru a mnoho dalších.)

 

To nejlepší na konec

Celý test proběhne pouze z jedné malé zkumavky krve ženy a výsledky jsou známy už za 3 dny a to nejdůležitější, s přesností 99,9%! Testovat se můžete u svého gynekologa, nebo případně v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě v sanatoriu REPROMEDA

Více informací o problematice naleznete na www.prenatalsafe.cz

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.