Spermiogram je zrcadlem mužské plodnosti

Spermiogram neboli test mužského reprodukčního zdraví je základní, jednoduché vyšetření plodnosti. I přesto z něj má velká část mužské populace respekt a obavy. Vyšetření spermiogramu může být pro muže velice citlivou záležitostí, především pro stydlivější povahy.

Pokud ovšem pár plánuje založení rodiny a nedaří se mu počít přirozenou cestou, nemělo by se toto vyšetření odkládat. Že se není čeho obávat a co vše se při testu vyhodnocuje, vysvětlují odborníci z Centra reprodukční medicíny (CRM) ISCARE.

Vyšetření spermií není třeba se bát

Co od samotného vyšetření očekávat? Odběr spermií probíhá individuálně nebo za doprovodu partnerky v soukromé místnosti. Čas odběru není nikterak omezen. Následně muž předá ejakulát do andrologické laboratoře. Vzorek lze odebrat i doma, je k tomu ovšem nutná speciální nádoba a vzorek musí být do hodiny doručen do laboratoře. Tam následně vzorek zpracují, vyhodnotí a výsledek je znán do několika hodin.

„Hodnotí se množství ejakulátu, jeho viskozita, pH a dále pak počet pohyblivých / nepohyblivých spermií, jejich morfologie a pohyblivost. V případě špatného výsledku je dobré vyšetření podstoupit ještě jednou, pokud se situace opakuje, je pacientovi doporučena konzultace s andrologem,” vysvětluje Veronika Faměrová, vedoucí laboratoře CRM ISCARE. Důležité je dodržení pohlavní abstinence (2 až 5 dnů) před odběrem vzorku, nesplnění této podmínky může negativně ovlivnit výsledky spermiogramu. Odběr a základní vyšetření je hrazeno ze zdravotní pojišťovny, je potřeba mít ovšem žádanku od praktického nebo jiného lékaře.

Pro úspěšné oplození je kvalita spermií klíčová

Pro správné oplození a vývoj embrya je kvalita spermie zcela klíčová. Vadnou kvalitu může způsobovat poškození DNA spermií, které se zjišťuje při tzv. DNA fragmentaci. „Spermie s poškozenou DNA může výrazně ovlivnit úspěšnost oplození vajíček, zhoršit nebo dokonce zastavit vývoj embrya. Nejčastější příčinou poškození DNA u spermií je oxidativní stres. Zvýšená hladina oxidativního stresu v ejakulátu mimo jiné snižuje pohyblivost spermií a znesnadňuje fúzi spermie s vajíčkem,” dodává vedoucí laboratoře Faměrová. Mezi prokázané příčiny oxidativního stresu patří nezdravý životní styl (kouření, alkohol, stres..), přítomnost varikokély, infekce, chronické choroby (diabetes) a další.

V případě výskytu zvýšeného DNA poškození může být pro selekci vhodných spermií použit tzv. mikrofluidní čip. Selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu slouží k výběru kvalitních spermií a jejich následnému využití při umělém oplodnění. Microfluidic Sperm Sorting (MFSS) Chip je velice šetrná a chemikálií prostá metoda zpracování spermií. Jedná se o speciálně tvarovanou komůrku se selekční membránou napodobující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy (vejcovody). Vytříděné spermie mají lepší morfologii, životaschopnost a pohyblivost, než měl původní vzorek. Metoda je tak novou šetrnou alternativou standardního zpracování spermií, která nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů (např. centrifugy), které zvyšují oxidativní stres spermií. Zákrok není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Další využívanou metodou v oblasti andrologie je také tzv. MESA/ TESE odběr spermií. Jedná se o mikrochirurgickou operaci používanou v případě, kdy u muže nejsou nalezeny žádné spermie v ejakulátu (tzv. azoospermie) nebo při poruchách erekce a jiných. MESA je metoda získání spermií z nadvarlete, u TESE se odběr provádí přímo z varlete.

Social freezing jako šance na vlastní rodinu i v pozdějším věku

Social freezing je výraz pro preventivní zmrazování mužských a ženských zárodečných buněk za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává mužům a ženám možnost počít v budoucnu geneticky vlastního potomka. Preventivní zmražení vlastních pohlavních buněk se doporučuje zejména v případech, kdy se plánuje jakákoliv léčba (zejména onkologická), která by mohla mít za následek snížení počtu či kvality zárodečných buněk.

Aktuální statistiky uvádějí, že problémy s oplozením řeší každý pátý pár. Špatný životní styl a odkládání založení rodiny do pozdějšího věku vede k nárůstu počtu případů pro asistovanou reprodukci. Social freezing tak dává možnost lidem uchovat si mladé buňky do doby, než se k tomuto kroku rozhodnou. „Kryokonzervace zárodečných buněk je metoda mrazení biologického materiálu, která využívá látky chránící buňky před poškozením při prudkém poklesu teploty. Při zmrazování se počítá s uskladněním na 3 roky. Po uplynutí této doby je možné dobu uložení na žádost opakovaně prodlužovat,“ vysvětluje Veronika Faměrová. Tyto výkony zdravotní pojišťovny standardně hradí pouze pacientům s diagnózou onkologických onemocnění, ostatní si jej musí hradit.

Foto: Ingimage

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.