Štítná žláza a zrak

Otázka

Jakým způsobem se projevuje ztráta zraku při onemocnění štítné žlázy?

Odpověď

Ztráta zraku hrozí u jediného onemocnění štítné žlázy – při tzv. Graves-Basedowově chorobě, což je zvýšení činnost štítné žlázy z imunologických příčin. Imunitní reakce také může postihnout okohybné svaly, vazivo v orbitě (kostěné „lůžko“ oka) se zmnoží, takže dochází k protruzi očních bulbů (jakoby oči lezly z důlků) a může dojít k útisku zrakového nervu.

Z toho vyplývají i poruchy zraku, které mohou končit jeho ztrátou: dvojité vidění při postižení okohybných svalů, vysychání rohovky při nedovírání očních víček při spánku – ztráta zrakové ostrosti, ztráta průhlednost rohovky, při porušení zrakového nervu dochází k poruše barvocitu (nerozeznávání červené a zelené).