kontrola ucha

Poranění ucha

dopravní nehodaNejčastější příčinou jsou v současné době dopravní nehody. Jejich následky bývají u uší doslova devastující.

Proč?

Protože zlomeniny v oblasti ucha bývají značně komplikované a hlavně často kombinované.

Podélné zlomeniny spánkové kosti

sluchový orgán
sluchový orgán (klikni pro zvětšení)

Tato poranění jsou velmi zákeřná, protože vedou podélně zvukovodem do středouší a lámou kostěnou část horní části zvukovodu, nezřídka dojde k natržení bubínku a končí ve střední jámě lebky. K tomuto úrazu dochází úderem do spánkové kosti. Samotný zlom je většinou provázen i natrhnutím kůže zvukovodu, které je krvácivé, proto je zranění  provázené krvácením z ucha ven. Zároveň jsou deformovány i kůstky ucha a tak dochází k hluchotě ucha.

Co je to?

Nystagmus – je to rychlý, nekontrolovaný a kmitavý pohyb očí, který je buď dědičný, nebo vzniká při úrazu hlavy

 

video
video nystagmu

 

Postupně dochází k nystagmu, který nejdříve stáčí oči k postiženému uchu a pak i na druhou stranu.  Je možné, že dojde k poškození lícního nervu, dle statistik k tomu dochází v 10-20% a vyskytne se až po několika dnes od úrazu. Podle rozsahu poškození je možné postiženého operovat, srovnat ušní kůsty, stejně tak odvést nahromaděný hematom z bubínkové části. Lze provést i plastika bubínku. A díky rekonstrukci sluchového aparátu se postiženému objeví i sluch. Léčba obnovy sluchu však vyžaduje min. rok trvání.

 

Příčné zlomeniny spánkové kosti

U těchto zlomenin je typické, že dochází k nystagmu a závratím a ihned k poškození lícního nervu. Samotné poškození lícního nervu je rozsáhlejší a ihned přechází až v trvalou obrnu, vyskytuje se zhruba u poloviny příčných zlomenin. Zde dochází i k poškození  středního ucha.  Krev z ucha nevytéká ven, ale dovnitř ucha a tak jsou zaplaveny vnitřní ucho i Eustachova trubice.

 

Bohužel zlomeniny z většiny bývají kombinované. Těžké poškození vnitřního ucha u zlomenin spánkové kosti je vždy ireverzibilní.

Následkem je trvalá hluchota a závratě s nystagmem, které v průběhu měsíců slábnou vlivem obnovy centrální nervové soustavy. Lícní nerv je utiskuje hematom, celá část je oteklá, díky tlaku kostního úlomku anebo je nerv v místě lomné linie natržen či zcela přerušen. U těchto stavů lze provést operativní zásah až po opadnutí traumat a znovu nabytí vitálních funkcí. Následky jsou ale neslučitelné se sluchem.

seniora bolí hlava

Silný úder do hlavy

Vnitřní ucho může být poraněno i úderem do hlavy bez vzniku zlomenin. Úder, který způsobí toto zranění je  tak silný, že má za následek otřes mozku komoci se ztrátou vědomí. Úderem vznikne tlaková vlna, která se kostí přenese do vnitřního ucha. Tlaková vlna se rychle přenese ke třmínku ve vnitřním uchu a zpětnou vlnou deformuje spoj ušních kůstek tak, že způsobí rozbití přenosu zvuku, závratě a problémy s rovnováhou, postižený ohluchne. Čím menší je devastace zranění, tím větší je šance na uzdravení.

 

Menierův syndrom

Náhlé záchvaty silných závratí, nevolnosti, zvracení, jednostranné  šelesty, pískání a hučení v uších s celkovým zhoršením sluchu. To je Menierův syndrom. Spočívá buď ve zvýšení objemu kapaliny, která vyplňuje struktury vnitřního ucha, nebo ke změně koncentrace draslíku, chlóru nebo sodíku. Protože tato tekutina vyplňuje vnitřní ucho a omývá jeho citlivé buňky, má změna vliv na kvalitu sluchu a celkovou koordinaci pohybu. Příčiny toho syndromu nejsou jednoznačné. Mohou za to infekční bakterie, endokrinní onemocnění, alergická reakce, nemoci páteře nebo změna propustnosti cév. Léčba vždy souvisí je stavem kapaliny. Většinou se drží dieta s případným omezením zvýšeného prvku k tekutině (méně soli,  banánů, brokolice), nebo omezení kávy a energetických nápojů, nebo acylpyrinu, případně se hledá primární spouštěč, kdy s jeho léčbou ustanou i problémy v uchu.

Barotrauma

bolest uchaJe nemoc vzniklá rychlou změnou tlaku. Zpravidla postihne střední ucho. K barotraumatu dochází především proto, že Eustachova trubice není dostatečně rychle schopna vyrovnávat změny tlaku při letu letadlem anebo při potápění. O tomto tématu jsme psali v létě ve článku: Bolavé uši v létě, proč zrovna já?

Jestliže ale dojde k silnému „zalehnutí ucha“, může být přeneseno do nitrouší a způsobit daleko rozsáhlejší poškození sluchu i trvalou hluchotu. Při nitroušním barotraumatu dochází k narušení hydrodynamiky tekutin vnitřního ucha.  Mohou vzniknout perilymfatické píštěle, které zabraňují přenosu zvuku a vedou ke hluchotě.

 

 

Otoskleróza ušímladá žena koordinace pohybu

Otoskleróza je dědičné onemocnění, které postihuje hlavně ženy okolo třicátého až čtyřicátého roku. Na jeho vzniku se může ale kromě genetické zátěže podílet i prostředí. Dochází ke zvětšení kosti hlemýždě,  ve kterém dochází ke zpracování sluchových podnětů. Tyto by měly být přeneseny přes další kosti jako třmínek a kovadlinku  právě do hlemýždě a odtud na nervy a do mozku. Díky zvětšenému hlemýždi, ale k přenosu nedochází kompletně a to v důsledku utlačování třmínku. Příznaky jsou podobné jako u Menierova syndromu. Řešením je operační zákrok se změnou velikosti třmínku nebo aplikace sluchadla.

 

Akutrauma uší

naslouchátkoPojmem akutrauma vyjadřujeme pouze poškození vnitřního ucha vlivem expozice silnému krátkodobému zvuku. Nadměrný hluk zapříčiňuje anatomické změny blanitého labyrintu, tedy narušení nebo usmrcení vnitřních a zevních vláskových buněk až po kompletní destrukci Cortiho orgánu uvnitř hlemýždě a ruptury membrán. Léčba akutního poškození vnitřního ucha hlukem spočívá v podávání látek, které zlepšují mikrocirkulaci a využití kyslíku v Cortiho orgánu. Vzhledem k tomu, že vláskové buňky u člověka neregenerují, je poškození vnitřního ucha nevratné. Sluchová ztráta se koriguje vhodně nastavenými sluchadly.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.