úraz na zledovatělém chodníku

Úraz na zledovatělém chodníku? Kdy má člověk nárok na odškodné?

V zimních měsících se počet úrazů každým rokem zvyšuje. Jak bychom se tedy měli zachovat, zraníme-li se na špatně uklizeném chodníku nebo když uklouzneme po mokré podlaze v MHD?


Ze statistik vyplývá, že meziročně vroste počet zimních úrazů na zledovatělém chodníku přibližně o čtvrtinu. Odpovědnost za jejich neschůdnost nesou majitelé, kterými jsou ve většině případů města a obce. Každý úraz však automaticky neznamená, že má postižený nárok na odškodné.

Venkovní nástrahy zimy

V případě úrazu může chodec odškodnění vyžadovat přímo na obci, je-li vlastníkem komunikace. V momentě, kdy obec vinu neuzná, se může poškozený obrátit na soud. Je nutné, aby chodec svá tvrzení podložil důkazy. Z těch by mělo být zřejmé, jaký úraz se poškozenému stal, na jakém konkrétním místě k úrazu došlo a jaký byl v době nehody stav chodníku. Dobré je zajistit si výpovědi kolemjdoucích svědků či lékařskou zprávu.

Odpovědnost majitele není ovšem nekonečná. Pokud bude prokázáno, že měl chodec v daném momentě možnost zvolit schůdnější cestu, jeho nárok na náhradu škody nebude uznán. Stejně tak dopadne, pokud bude prokázáno, že neměl v době úrazu zimní obuv odpovídající terénu.

Jiná situace nastává, pokud bude chodec zraněn sněhem ze střechy. V takovém případě je za nehodu a její následky vždy zodpovědný majitel nemovitosti. „Zamezení sesuvu sněhu a jeho pádu ze střechy domu na veřejně přístupná místa musí učinit vlastník nemovitosti. Jeho minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo ohraničením místa. Uvolnění zmrzlého sněhu ze střechy domu a následné zranění jiné osoby je porušením prevenční povinnosti vlastníka domu. Ten může být následně i trestně stíhán,“ upozornil advokát Jiří Hartmann.

Zrádné tání

Další nástrahou se v zimě stává i již roztátý sníh. Chodby domů , kam se sníh postupně nanáší na botách i tlapkách čtyřnohých mazlíčků, se díky němu dokážou proměnit v úplné kluziště. V tomto případě bude při úrazu na vině uživatel nemovitosti. Spoluviníkem může být i poškozená osoba a to v případě, pokud si nepočínala dostatečně obezřetně. Zodpovědnost se na poškozeného přesouvá zcela v případě, pokud nebral na zřetel upozornění uživatele nemovitosti.

Rozbředlý sníh dělá neplechu nejen v domech, ale i v dopravních prostředcích. V případě zranění v městské hromadné dopravě nese odpovědnost daný dopravní podnik. Za dopravce je zpravidla povinna plnit náhradu škody jeho pojišťovna. Nárok na náhradu újmy při ublížení na zdraví je nutné uplatnit přímo proti dopravci.

Jde až o desítky tisíc

Výše náhrady škody se vždy určuje individuálně. V letošním roce budou mít soudy přece jen o něco snazší práci – metodiku k určování nemajetkové újmy totiž uveřejnil v dubnu letošního roku Nejvyšší soud. „Zraněný člověk se může podle nového občanského zákoníku zpravidla na obci domáhat náhrady nemajetkové újmy na zdraví, tedy bolesti a ztíženého společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů spojených s léčením a péčí o zdraví. Ty mohou zahrnovat náklady na doplňky léčby, rehabilitaci, pořízení léčebných a ortopedických pomůcek, předepsanou stravu, ale také náklady nejbližších příbuzných poškozeného spojené s návštěvami v nemocnici. Takové odškodnění průměrně dosahuje desítek tisíc korun,“ popsal Jiří Hartmann.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.