dárkyně krve

Ve VFN provedli tisící transplantaci krvetvorných buněk

Tisící transplantaci krvetvorných buněk provedli v těchto dnech lékaři první interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dárcem buněk byl sám pacient. Takzvaná autologní transplantace umožnila podat mu intenzivní chemoterapii, která by jinak byla pro něj smrtelná, protože zcela zničí krvetvorbu. Transplantované buňky ji obnovily.

První transplantaci provedlo zdejší transplantační centrum v prosinci 1993, nyní jich ročně dělá 60 až 70. Třetina pacientů je z Prahy, třetina ze středních Čech, třetina z dalších krajů. Většinou jsou to nemocní s krevními nádory jako lymfomy a mnohočetný myelom, nově také pacienti s roztroušenou sklerózou. Na transplantaci je čekací list.

V Praze poskytují transplantace kostní dřeně čtyři pracoviště. Autologní transplantace, kdy pacient dostane svoji dřeň, dělá také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ústav hematologie a krevní transfuze dělá alogenní transplantace, kdy nemocný dostane dřeň od nepříbuzenského dárce. Tento typ transplantací zajišťuje dětem Fakultní nemocnice Motol.

V Česku jsou dva registry dárců kostní dřeně a registr pupečníkové krve. Kostní dřeň je ochotno darovat 60.000 lidí. Na celém světě je v 60 registrech 13 milionů dárců.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.