Závislost na alkoholu a drogách přivedla do léčeben i děti

Kvůli závislosti na alkoholu se v Česku loni léčilo v psychiatrických léčebnách osm dětí do 14 let a 89 dospívajících. Kvůli užívání nelegálních drog bylo v dětských psychiatrických léčebnách 31 hospitalizací, celkem v lůžkových zařízeních 40, hlavně pro kombinaci více látek, konopných drog a těkavých látek. U dospívajících bylo kvůli drogám 727 hospitalizací.

Celkem bylo v léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic 10.003 hospitalizací pacientů všeho věku kvůli alkoholu a 5356 kvůli drogám. Oproti roku předchozímu klesly celkové počty hospitalizací o tři procenta.

V případě alkoholu téměř 80 procent hospitalizací bylo u pacientů od 30 do 59 let věku, hospitalizace dětí do 14 let tvořily 0,1 procenta a dospívajících od 15 do 19 let 0,9 procenta. Oproti roku předchozímu přibylo dětí – ze dvou na osm, dospívajících bylo stejně.

V případě nelegálních drog dvě třetiny hospitalizací byly u mužů. Hospitalizace dětí a dospívajících tvořily 14 procent. U dětí do 14 let jsou počty hospitalizací v posledních letech zhruba stejné, pohybují se kolem 40 za rok. Přibylo ale uživatelů pervitinu, předloni jich bylo hospitalizováno deset, loni 16. Stouply také počty hospitalizací pro konopné drogy z předloňských osmi na loňských 13. Ubylo pacientů s problémy s těkavými látkami z 13 na tři ve sledovaných letech.

U mladistvých od 15 do 19 let stouply loni proti roku předchozímu počty hospitalizací kvůli závislosti na konopných drogách o šest procent, z 79 na 84. Celkově ale hospitalizací kvůli nelegálním drogám proti roku předchozímu ubylo o více než 13 procent, z 839 na 727, především kvůli poklesu počtu pacientů léčených pro závislost na opiátech o 16 procent, z 69 na 58. Klesly také počty pacientů závislých na pervitinu o 15 procent, z 378 na 323.

V psychiatrických léčebnách zemřelo loni v souvislosti s alkoholem 75 lidí, to je o sedm méně než v roce předchozím. Většinu tvořili muži, 85 procent. V souvislosti s užíváním nelegálních drog zemřeli loni v psychiatrických lůžkových zařízeních dva pacienti, rok předtím jeden.

Z celkového počtu pacientů závislých na nelegálních drogách se přes 46 procent léčilo pro zneužívání více drog, přes 30 procent užívalo pervitin a téměř 13 procent opiáty. Mezi muži byla jako další nejčastější diagnóza zneužívání konopných drog, téměř pět procent pacientů, u žen sedativa a hypnotika, přes 11 procent.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.