Zdravotní sestrou roku se stala Vlasta Polejová

Poděkování za trpělivou a obětavou práci zdravotních sester proběhlo v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Za celoživotní dílo v ošetřovatelství získala ocenění Vlasta Polejová, která ve zdravotnictví pracovala přes 60 let. Tři sestry si ve finále vybojovaly titul Sestra roku 2008.

Polejová pracovala jako zdravotní sestra od roku 1947 a dodnes ve zdravotnictví částečně působí, věnuje se počítačovému zpracování dat pro pojišťovny v Thomayerově nemocnici v Praze. Začínala přitom v době, kdy zdravotní sestry pracovaly někdy v „polních podmínkách“. „Je to velká čest a poděkování za práci, kterou jsem vykonávala tak ráda a snad i dobře,“ řekla Polejová.
Nejlepší sestrou v nemocniční a ambulantní péči se stala Šárka Kaletová, z léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Zasloužila se o aktivizaci a mobilizaci pacientů v ústavní péči, zavedla do léčebny například dobrovolnickou službu a canisterapii, při níž psi pacientům připomínají domácí prostředí.
První místo mezi sestrami v sociální péči si odnesla Anna Hlásná z Domova pro seniory Štíty a začleněného zařízení Domov se zvláštním režimem v Jedlí na Olomoucku. Jako vrchní sestra se stará o seniory postižené Alzheimerovou demencí. Zasloužila se o plánování sociálních služeb tak, aby se život seniorů co nejvíce přiblížil podmínkám připomínajícím domácí prostředí. „Myslím, že ocenění a poděkování patří všem sestřičkám,“ řekla při přebírání ocenění.
Titul v kategorii výzkum a vzdělávání získala Jana Korandová z Revmatologického ústavu Praha. V ústavu vede sestry i pacienty k vlastnímu vzdělávání, sama přednáší a publikuje. Spolupracuje s Evropskou ligou proti revmatismu EULAR, od níž získala v roce 2001 čestné členství.
Záštitu nad letošním ročníkem, stejně jako v uplynulých osmi letech, převzala předsedkyně správní rady Nadace Vize 97 Dagmar Havlová, která také předala čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. „Děkuji všem sestrám, které se zaslouží o to, aby pacient byl v klidu vyléčen,“ řekla Havlová na předávání cen nejlepším sestrám.
Ocenění Sestra roku tradičně vyhlašuje odborný časopis Sestra. Pro každou kategorii byly nominovány tři finalistky. Vítězky pak vybrala odborná porota.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.