Češi jsou stále liberální k interrupcím i eutanazii

V otázkách interrupce i eutanazie je velká část Čechů stále tolerantní. Tradičně více lidí je také zastáncem existence trestu smrti. Ve všech těchto případech ale hraje důležitou roli víra. Věřící totiž častěji než lidé bez víry nesouhlasí s umělým ukončením těhotenství, s možností eutanazie a s absolutním trestem. Vyplynulo to ze zveřejněných výsledků květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

 V souvislosti s interrupcí 70 procent lidí uvedlo, že žena má právo rozhodovat o ní sama. Podle 16 procent občanů by umělé přerušení těhotenství mělo být povoleno jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na ženu a dítě. Pět procent Čechů by ji povolilo jen v případě ohrožení života matky a dvě procenta by ji zakázalo úplně.

Podle CVVM se od roku 1990 počet zastánců práva žen svobodně se rozhodnout o přerušení těhotenství zvýšil. Před 20 lety tento názor zastávalo 60 procent dotázaných.

V otázce ukončení života nevyléčitelně nemocných se za poslední čtyři roky odpovědi respondentů příliš nezměnily. Podle 61 procent lidí by český právní řád měl eutanazii umožňovat, naopak 29 procent s ní nesouhlasí. Každý desátý se k tomu nedokázal vyjádřit.

S trestem smrti souhlasí tři pětiny, naopak zhruba třetina je přesvědčena, že by v českém právním řádu neměl být zakotven. V porovnání s průzkumy na počátku 90. let se ale podpora trestu smrti u veřejnosti zmenšila. Před 18 lety ho podporovalo 76 procent populace, v dalších obdobích se tento podíl zmenšoval, přičemž na minimum se dostal v roce 2002, kdy s existencí absolutního trestu souhlasilo 56 procent dotázaných.

Ze sociodemografického hlediska interrupci, eutanazii a trest smrti většinou nepodporují věřící lidé. Například umělé přerušení těhotenství by podporovali jen při ohrožení života ženy. Čtyři procenta z nich by pak byla pro jeho úplný zákaz, naproti tomu mezi nevěřícími by bylo jedno procento. Nějaké omezení interrupce podporují také starší lidé a lidé s nižším vzděláním. Starší lidé častěji nesouhlasili i s eutanazií, vysokoškoláci pak byli častěji proti trestu smrti.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.