CHOPN a solná jeskyně či moře

Otázka

Je při onemocnění rozedmou plic vhodné navštěvovat solnou jeskyni a cestovat k moři?

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
I když se obecně doporučují pobyty v solné jeskyni při jakémkoli onemocnění, nečetla jsem žádné vědecky ověřené informace o působení pobytu v solné jeskyni na chronickou obstrukční plicní nemoc (rozedmu plic). Pokud jde o počáteční stadia choroby, pak pravděpodobně neublíží, stejně jako pobyt u moře. Bylo by lépe konzultovat tento problém s lékařem, který zná podrobně váš zdravotní stav.