Lékař: Mrtvice ohrožuje i mladší generaci

Cévní mozková příhoda neboli laicky mrtvice je problém, který se týká především starších lidí, nicméně až 15 % pacientů je ve věku 15-49 let. Trvalé následky u mladších pacientů s sebou nesou velké zdravotní, sociální i psychické zatížení samotných pacientů a jejich rodin. Pro záchranu života a eliminaci trvalých následků je nutné správné rozpoznání příznaků a rychlá lékařská pomoc.

„Cévní mozková příhoda ročně postihne asi 25 tisíc obyvatel ČR, bohužel jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí a o nejčastější příčinu dlouhodobé invalidity. Podle lékařských statistik je navíc až 15 % pacientů ve věku 15-49 let,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě a dodává: „Moderní medicína sice dokáže zachránit život odhadem až 85 % postižených. Nicméně aby bylo možné využít moderních metod léčby, je potřeba včas mozkovou mrtvici rozpoznat a pacienta přepravit do specializovaného centra. Pro co nejpravděpodobnější návrat do normálního života je také potřeba včas zahájit rehabilitaci a zapojit do ní intenzivně jak pacienta, tak jeho rodinu,“ vysvětluje prof. MUDr. Miroslav Souček.

Jak cévní mozkovou příhodu správně rozpoznat?

Příznaky cévní mozkové příhody se projevují náhle a je třeba je umět identifikovat a ihned zavolat záchranku. Nejčastější příznaky jsou slabost nebo ochrnutí v obličeji, horní nebo dolní končetině. Dále pak porucha řeči, náhlá ztráta rovnováhy, potíže s chůzí nebo udržením rovnováhy.

Vyskytují se také intenzivní a neobvyklé bolesti hlavy a potíže s viděním či dokonce ztráta zraku. Pokud se takové příznaky náhle objeví začíná boj s časem. Záchranáři se již ujmou pacienta s příznaky mrtvice a dopraví ho do iktového centra. V ČR v současné době existuje celkem 46 takto specializovaných pracovišť pro péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kde se jim dostane odborné péče.

Pokud si nejsme jisti, zda se skutečně jedná o cévní mozkovou příhodu, je ideálním řešením postiženého požádat o několik jednoduchých úkonů. Jedná se o tzv. FAST test, kterým můžete rychle diagnostikovat příznaky a tím člověku pomoci.

  • Face (obličej): Požádáme člověka, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?
  • Arm (paže): Zvedneme mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé
  • Speech (řeč): Zeptáme se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?
  • Time (čas): Pokud zaznamenáme alespoň jeden z těchto příznaků, je nutné volat ihned linku 155.

Jak můžeme cévní mozkové příhodě předejít?

„I této zákeřné chorobě můžeme předejít. Je to především zdravým životním stylem. Zejména mladší generace by měla dbát na pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravy bez potravin zvyšujících krevní tlak a hladinu cholesterolu a rovněž dostatečný odpočinek. Důležité je také chodit na preventivní kontroly ke svému lékaři,“ doporučuje prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Pro všechny pak platí důsledná kontrola rizikových faktorů. Kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka a vysoký cholesterol jsou faktory výrazně zvyšující riziko cévní mozkové příhody. „Pokud se v rodině vyskytla cévní mozková příhoda, je doporučeno již od mladého věku konzultovat s lékařem vlastní rizikové faktory,“ podotýká prof. MUDr. Miroslav Souček.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Foto: Ingimage

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.