Lyžování „pod vlivem“ se vám může prodražit

Ačkoli většina z nás tuší, že alkohol na sjezdovku nepatří, najdou se i tací, kteří se toho příliš nedrží a razí spíš heslo „kapka neuškodí“. Průzkum České pojišťovny ukázal, že devadesát procent sportovců dává od alkoholu při zimních sportech ruce pryč. Pro zbývajících deset procent není popíjení překážkou. Stávají se tak potenciálním rizikem pro desítky lidí. A v konečném důsledku se takové pití může i nepěkně prodražit.


Pomineme-li večerní popíjení v restauracích a ubytovacích zařízeních, Češi alkohol na sjezdovce odmítají. Přesně 90 procent v průzkumu ČP uvedlo, že při provozování zimních sportů alkohol nekonzumují. Zbylých deset procent představují hazardéři, kteří sjezdovky brázdí poté, co se alkoholem posilnili. I jeden jediný lyžař či snowboardista přitom na svahu představuje potenciální riziko pro všechny okolo.

Pití na kuráž i na zahřátí

Co vede Čechy k tomu, že se vydají na sjezdovky poté, co si dopřáli jeden či více alkoholických nápojů? Důvodů je celá řada, mezi ty nejčastější, které respondenti zmiňovali, patří v 55 % případů představa, že alkohol zahřeje. Ve 49 % případů pak lidé pijí na svahu jednoduše pro zábavu – s rodinou nebo přáteli. Nezanedbatelných 16 % přitom přiznává svoji lehkomyslnost, když jsou přesvědčeni, že pověstná kapka alkoholu nemůže ničemu a nikomu uškodit. Pro 4 % dotázaných pak alkohol představuje to správné nakopnutí, napijí se na „kuráž“.

Co Vás vede ke konzumaci alkoholu při zimních sportech?

Co Vás vede ke konzumaci alkoholu při zimních sportech?

 

A proč naopak nepijeme?

Češi, kteří si na horách při svých aktivitách alkohol odpustí, tak činí jednoduše z přesvědčení, že alkohol ke sportu nepatří (v 62 % případů). Téměř v 50 % případů také zazněla obava, že pod vlivem alkoholu mohou zranit sebe nebo někoho jiného. Není bez zajímavosti, že v šesti procentech lidé nepijí, protože se bojí pokuty. Ve 13 % pak Češi na alkohol na sjezdovce raději zapomenou, protože se bojí krácení pojistného plnění. Taková motivace k odmítání požívání alkoholu je založena na správném uvažování.

Dopady popíjení na pojištění

Česká pojišťovna považuje přítomnost alkoholu v případě pojistné události u úrazového pojištění za vážné porušení pojistných podmínek. „V případě, kdy si pojištěný způsobí úraz pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, můžeme přistoupit ke snížení pojistného plnění až o 50 %. Tento postup v praxi přitom striktně dodržujeme, ročně se to týká až několika desítek případů,“ vysvětluje praxi Jiřina Stanovská z Útvaru likvidace pojistných událostí životního pojištění ČP.

Pokud pojištěný způsobí pod vlivem alkoholu škodu na zdraví či majetku jiných osob, z jeho odpovědnostního pojištění pojišťovna újmu poškozenému zaplatí. Vyplacenou částku však po pojištěném viníkovi požaduje zpět. Zde se aplikuje nulová tolerance.

Alkohol v případě cestovního pojištění spadá do oblasti výluk z pojištění. Vznikne-li pojistná událost pod vlivem této (či jiné návykové) látky, pojištění náklady na léčebné výlohy či na odpovědnostní škody (např. sražení jiného lyžaře, zničení části či celé výbavy apod.) nekryje. V takovém případě může i obyčejný panák na zahřátí prodražit zimní dovolenou o desítky či stovky tisíc korun.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.