Legionářská nemoc – Legionella

Legionářská nemoc je vážné onemocnění plic, které často postihne i další orgány.

Nemoc způsobuje  bakterie Legionella pneumophila.

Vhodné prostředí pro legionellu je horká voda s teplotou mezi 30 – 40°C. K infekcí dochází při při vdechnutí vodního aerosolu, miniaturních kapek, které jsou legionellou infikovány, zřídka také požitím kontaminované vody. Legionella pneumophila je považována za patogen dýchacích cest způsobující projevy jsou obdobné jako u zápalu plic. Objevuje se v menších epidemiích. Nejčastější příčinou je malá hygienická zabezpečenost vodních zařízení, teplota vody 20-45°, úsady ve vodovodních rozvodech, slepá ramena, dlouhodobě nepoužívané výtok, nedostatečná cirkulace teplé vody v rozvodech.

Inkubační doba legionářské nemoci je 2 – 10 dní. Inkubační dobou se rozumí doba od chvíle, kdy se bakterie dostane do těla do chvíle, kdy se ukáže nějaký příznak onemocnění. Po inkubační době se rozvine akutní zápal plic. Onemocnění se projevuje malátností, zvýšenou teplotou a bolestí hlavy. Také kašlem. Na začátku je kašel suchý a bez hlenu. Dále se objevuje bolení na hrudi, nemocný může i omdlévat. Mohou přijít i halucinace a celková zmatenost. Bolesti břicha, zvracení a průjem mohou být dalším nepříjemným projevem.

Pokud onemocnění pokračuje, může postihnout i orgány jako jsou ledviny, játra, mozek, mícha a trávicí soustavu. Legionářská nemoc je velmi vážné onemocnění, které může skončit i smrtí. Znevýhodněni jsou starší lidé a lidé s oslabenou imunitou.

Platí, že čím dříve se nemoc zjistí, tím lépe se léčí antibiotiky.

 

Související příznaky

Související systémy