Pátá dětská nemoc

Pátá dětská nemoc je virové infekční onemocnění způsobené parvovirem B19 s inkubační dobou kolem 3 týdnů. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, myalgiemi, po kterých asi za týden následuje výsev makulopapulózní vyrážky nejprve na tváři, odkud se šíří přes trup na končetiny. U některých jedinců může onemocnění páté nemoci proběhnout bez zevních projevů, asymptomaticky. Celkově nemoc trvá od týdne do 4 týdnů. Přednostně napadá

Parvovirus B19 napadá prekurzory červené krevní řady, které ničí a proto může u nemocných s chronickou hemolytickou anémií či imunodeficitem vyvolat aplastickou krizi. Virus se přenáší kapénkami z dýchacích cest. Možný je také vertikální přenos z matky na plod (při kontaktu krví). Parvovirus pak způsobuje hydrops plodu a vzácně může zapříčinit smrt plodu na těžkou anémii.

Pátá nemoc se léčí klidem na lůžku, analgetiky proti bolesti. kdy se tělo vlastním bojem s virem vytváří protilátky proti viru a stává se imunním.

Více k tématu

Související příznaky

Související systémy