Pagetova nemoc kostí

Otázka

Jak se léčí Pagetova nemoc kostí? Děkuji.

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Pagetova choroba se léčí léky, tzv. bisfosfonáty, z nichž nejmodernější (Zometa) se podává jednou ročně v infuzi.