Personalizovaná léčba je nadějí pro nemocné rakovinou plic

Rakovina plic je jedním z nejzákeřnějších nádorových onemocnění, při kterém umírá do pěti let od první diagnózy sedm z osmi pacientů. Každým rokem bývá smrtelná pro více než pět a půl tisíce Čechů. Moderní personalizovaná léčba by přitom mohla řadě nemocných umožnit vést kvalitní život prodloužený o měsíce až roky. Tato terapie je každému „ušitá na míru“, léky jsou při ní zaměřené na specifické struktury nádorů.

Léčba na míru pacienta

Personalizovaná léčba je označením pro léky, které patří mezi cílenou léčbu – tedy léčbu zaměřenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného – někdy je proto označována jako léčba „šitá na míru“. Není však vhodná pro každého. Je účinná u pacientů s charakteristickými genetickými znaky nádoru – genetickou mutací. Na základě určení typu mutace dokáže personalizovaná léčba přímo ovlivnit konkrétní mechanismy a blokovat růst nádoru. Díky tomu má léčba vyšší účinnost a méně nežádoucích účinků oproti klasické chemoterapii.

„Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika,“ vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Testy jsou nutností, řada lidí se k nim nedostane

Čeští pneumoonkologové nasadili některou z forem personalizované léčby doposud více než šesti tisícům nemocných s nádorem plic. O vhodnosti této léčby rozhodují lékaři na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně, která se nejčastěji získává pomocí endoskopického vyšetření průdušek – bronchoskopií. Terapii je možné nasadit nemocným, u kterých se prokáže některá z daných mutací. K rozhodnutí o správné cílené léčbě je třeba otestovat všechny pacienty, ale řada z nich se zatím k testům nedostane. Důvody jsou organizační, finanční náročnost i složitý proces vyšetření.

„Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik – limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány. Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření,“ uvádí prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

Fakta o rakovině plic

 • Rakovina plic (plicní karcinom) je souhrnné označení pro karcinom průdušnice, průdušek nebo plicních sklípků.
 • Na počátku 20. století byla rakovina plic vzácným onemocněním, ale zvýšená expozice tabákovému kouři a dalším spouštěčům tohoto onemocnění přispěla k pandemii ve 20. a 21. století.
 • Rakovina plic má nejvyšší úmrtnost mezi všemi nádory. Na světě na ni ročně umírá 1,4 milionů lidí.
 • Toto prvenství má i v Evropě, kde je karcinom plic příčinou přibližně 20 % všech úmrtí na rakovinu.
 • 7 z 8 pacientů zemře do pěti let od první diagnózy.
 • Tabákový kouř je odpovědný za více než 80 % případů rakoviny plic.
 • Muži jsou postiženi častěji než ženy.
 • Protože kouření je hlavní příčinou rakoviny plic, opatření související s omezením tabáku jako prevence kouření a odvykání kouření zůstávají nejúčinnější metodou snižování incidence rakoviny plic.

(Zdroj: Evropská kniha respiračních nemocí)

Personalizovaná medicína se využívá například i v léčbě karcinomu prsu, tlustého střeva nebo melanomu. Většina z těchto léků patří mezi cílenou biologickou léčbu – tedy mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny.

„Z výsledků mezinárodních studií i našich zkušeností víme, že díky cílené léčbě můžeme prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží pochopitelně na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Důležité je, že tato léčba je dobře tolerována, oproti chemoterapii je méně toxická a ve většině případů zlepšuje kvalitu života pacientů. Pacienti užívají léčbu formou tablet v klidu domova a dochází pouze na ambulantní kontroly. Jsou schopni běžných aktivit,“ dodává MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

Vyhlídky do budoucna

I v letošním roce budou počty nemocných rakovinou plic stoupat. Vědci z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity došli k následujícím číslům:

 • Nádorové onemocnění plic bude v ČR v letošním roce dle odhadu odborníků nově diagnostikováno 7 605 pacientům, z toho ve 4 867 případech půjde o nemalobuněnčný karcinom plic (64 %).
 • Počet všech nemocných rakovinou plic v ČR na konci roku 2015 bude přibližně 21 130 lidí.
 • Nejčastější věk pacientů se pohybuje v rozmezí 60 až 69 let.

„Rakovina plic má bohužel obvykle dost negativní prognózu. Důležitá je dobrá informovanost pacientů hned na začátku léčby a snaha lékaře o využití všech dostupných možností. Vím, že v systému zdravotnictví se stále diskutují otázky financování, ale kdo vysvětlí pacientovi, že nebyl poslán na potřebný test, protože by to zatížilo rozpočet lékařského pracoviště? Naším cílem je zvýšení počtu testovaných pacientů na přítomnost určitých genetických mutací nádorů na maximum,“ dodává Jana Koželská, předsedkyně sdružení Arcus – Onko centrum, které pomáhá onkologickým pacientům.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.