Světový den boje proti tuberkulóze

Každoročně ho 24. března vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Už 127 let letos uplynulo od objevení původce tuberkulózy. O svém objevu bacilu, který onemocnění způsobuje, oficiálně informoval vědeckou společnost Dr. Robert Koch právě tento den v roce 1882.

Tuberkulóza (TB) je celkové infekční onemocnění

Vyvolávají ho mykobakterie a řadí se mezi specifické zánětlivé procesy. Nejčastěji ( v 85 % případů) postihuje dýchací ústrojí. V ostatních případech napadá ostatní orgány, například místní uzliny, klouby a kosti, urogenitální trakt, kůži, pleny mozkové, perikard (vazivový vak obklopující srdce) a další orgány.

Tuberkulóza je léčitelná, ale stále se na ni umírá

Loni u nás zemřelo na TB 56 lidí, stejný počet jako předloni. TB jako příčina úmrtí přibývá u migrantů, bezdomovců a v poslední době i injekčních narkomanů. Rizika onemocnění má připomenout právě Světový den tuberkulózy.
V roce 2005 onemocnělo tuberkulózou 9 milionů lidí na světě, každou vteřinu se jeden člověk infikoval, 2 miliony lidí zemřely.

V Česku je situace s TB příznivá

Naše země se sice řadí mezi země s fungující kontrolou, současně leží na hranici zemí se situací méně příznivou a neefektivní kontrolou TB. To je jedna z příčin, proč je nadále nutné této chorobě v ČR věnovat intenzivní pozornost a nepolevovat v bdělosti nad jejím dohledem. Zdravotní kontrola migrantů je u nás (na rozdíl třeba od Švýcarska, kde cizincům provádějí zdravotní vyšetření při vstupu do země na vlastní náklady) nedokonalá.

Data za rok 2008

„Podle předběžných dat bylo loni v Česku hlášeno 835 případů TB, z toho 707 plicní. U 486 nemocných byla tuberkulóza ověřena průkazem bacilů tuberkulózy, 261 případů bylo ověřeno jako závažný zdroj infekce,“ řekl přednosta 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. Jiří Homolka. Největší počet nově hlášených onemocnění byl loni v Pardubickém kraji s 12 případy na 100.000 obyvatel, Ústeckém s 10,7 a Královéhradeckém s 9,6 případu na stejný počet obyvatel. Průměr ČR je 8,1 případu na 100.000 obyvatel.

Stát přestal hradit přeočkování jedenáctiletých dětí

To lékaři hodnotí jako velmi špatný krok. Nicméně odborníci z řad pneumo-ftizeologů budou rodiče těchto dětí nadále k re-vakcinaci zvát do svých ordinací, aby jim dali ke zvážení možnost dítě přeočkovat na vlastní náklady (finanční náročnost vakcíny je cca 300 korun). Také se vedou jednání se zdravotními pojišťovnami, zda by nechtěly na očkování přispívat.

Situace ve světě

V současnosti je tuberkulóza jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvojových zemích. Za posledních deset let zemřelo celosvětově na TB 30 milionů lidí. Přestože Světová zdravotnická organizace vynakládá na kontrolu TB částky řádově v desítkách miliard dolarů, nedaří se tuto chorobu udržet pod kontrolou a počet onemocnění tuberkulózou celosvětově stoupá průměrně ročně o 0,4 %.
Nejvyšší nárůst TB onemocnění je zaznamenáván v zemích subsaharské Afriky a zemích bývalého Sovětského svazu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.