Tuberkulóza – smrtelná choroba, kterou se nedaří vymýtit

Ačkoliv Česká republika patří k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy na světě, vyhráno stále nemáme. I přes preventivní opatření a kvalitní možnosti léčby jsou počty nemocných na vzestupu. V loňském roce se u nás touto infekcí nakazilo přes pět set lidí. A pro jednadvacet pacientů byla loni tato choroba dokonce smrtelná.

V letošním roce je to již 133 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis způsobující nemoc nazvanou tuberkulóza (TBC). Lékaři po celém světě si 24. březen připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze.

Méně nemocných – menší zájem o léky

Díky zlepšování životních podmínek a v důsledku systematické práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření, patří ČR k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě. Reálné nebezpečí TBC však u nás stále trvá.

Situace, kdy se počet případů tuberkulózy drží na nízkých číslech vede paradoxně k tomu, že klesá zájem o výrobu a distribuci léků a také vakcíny proti TBC. Dochází k výpadkům a chybí i takzvaný tuberkulin – kožní test používající se k rozpoznání TBC infekce a k rozhodování o vhodnosti očkování.

„Dánskému výrobci, který doposud BCG vakcínu do ČR dodával, se další export v tak malém množství nevyplácí. Poté, co došlo k úplnému výpadku na českém trhu, jsme dojednali dodávku od výrobce polského,“ okomentoval situaci hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Problematickou situaci od ledna 2015 intenzivně řešila Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. „Hledali jsme optimální řešení, kterým může být přechodný dovoz polské vakcíny,“ doplnil doktor Valenta.

Podobné výpadky řeší celá Evropa – farmaceutické firmy se s dodávkami vakcín soustředí spíše na indický trh či rozvojové země, kde je výskyt TBC častější. V tuzemsku bylo navíc v listopadu 2011 zrušeno plošné očkování a vakcína se podává pouze u rizikových skupin dětí. To ještě více snížilo lukrativnost českého trhu pro zahraniční výrobce vakcín. „Je stále obtížnější udržovat dostupnost léků, očkovacích látek a diagnostických testů. Tyto situace jsou velmi nebezpečné především s ohledem na ochranu rizikových dětí,“ potvrdil prof. MUDr. Vítězslav Kolek, který je předsedou ČPFS.

Přesně 164 žen, 348 mužů, z toho šest dětí – toto jsou nejčerstvější počty těch, kteří v České republice onemocněli chorobou, jež má za sebou miliony obětí po celém světě a stále se jí nedaří zcela porazit.

Za rok 2014 bylo tedy nahlášeno celkem 512 případů tuberkulózy, což je průměrně 4,9 na 100 000 obyvatel. Jde o nevýrazný nárůst oproti roku 2013 (502 případů, tedy 4,8 na 100 000 obyvatel). Nárůst činí přibližně 2 %.

Průměrný věk nemocných byl vloni 54 let, stejně jako v roce 2013.

Nově jsou ohroženy i netypické skupiny

Snížení pozornosti věnované tuberkulóze je alarmující o to více, že se v poslední době TBC objevuje u zcela netypických pacientů – například u těch, jejichž imunita je oslabena kvůli léčbě jiného onemocnění.

„Pacienti po transplantacích, ti, co procházejí biologickou léčbou nemocí, jako jsou například Crohnova choroba, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida a mnohé další jsou ohroženi tzv. latentní tuberkulózní infekcí. Tato forma TBC nemá typické projevy, na rentgenu nic neukazuje a přitom pacienta přímo ohrožuje na životě,“ uvedla doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Jde o pacienty, kteří se v minulosti mohli setkat s mykobakteriemi TBC. Ty dosud v klidu „spaly“ v jejich těle. „Ve chvíli, kdy pacientům léky na jiné onemocnění podlomí imunitu, se tento bacil vzbudí a lidé pak nedokáží čelit vzniku TBC – jež pro ně může být smrtelné,“ dodala docentka Vašáková.

Pneumologové z tohoto důvodu sestavili nový doporučený postup pro screening tzv. latentní tuberkulózní infekce u rizikových a přitom netypických skupin obyvatel, kterých jsou v tuzemsku tisíce. Ti by měli všichni projít nejprve tuberkulinovým kožním testem, a pokud se objeví reakce, pak ještě složitějším krevním testem – tzv. IGRA testem.

Podle nejnovějších epidemiologických dat loni vzrostl počet případů TBC necitlivé na léky – tzv. multirezistentní. Oproti jednomu případu v roce 2013, jich loni bylo šest, pět z nich lékaři diagnostikovali u cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.