Voda z kohoutku je kvalitní, ukázaly rozbory

Voda z kohoutku je v Praze nezávadná, obsah sledovaných sloučenin léků je tak nízký, že ho nelze stanovit, a obsah olova a pesticidů je hluboko pod hygienickým limitem. Uvedly to Pražské vodovody a kanalizace (PVK) s odvoláním na výsledky rozborů vody, které pro ně provedla akreditovaná laboratoř.

Podle mluvčí PVK Marcely Dvořákové si podnik rozbory objednal kvůli „ataku ze strany výrobců minerálních a balených vod“. Ti prý tvrdí, že voda z kohoutku je plná zbytků léků, olova a dalších škodlivých látek. „Například olovo má limit 0,025 mg/l, v pražské vodě je 0,0005 mg/l,“ uvedla Dvořáková v tiskové zprávě.
Pražskou vodu testovala laboratoř státního podniku Povodí Vltavy – VHL Plzeň, k dispozici měla vzorky z úpravny vody Želivka, z vodárny Káraný i z pražské vodovodní sítě. Zjišťovala obsah sedmi chemických sloučenin, které jsou součástí léků na tlumení bolesti či antibiotik. „Ve všech vzorcích vody byly sledované chemické sloučeniny v tak malém množství, že byly pod mezí stanovitelnosti,“ uvedla Dvořáková. Šlo o ibuprofen, sulfamethoxazol, diclofenac, karbamazepin, erythromycin, iopamidol a iopromide.
Mezi výrobci balených vod a vodárenskými firmami se poslední dobou rozpoutal souboj o zákazníky. Obě konkurenční strany se na internetu i pomocí novinových inzerátů snaží spotřebitele přesvědčit o tom, že právě jejich voda je pro ně nejlepší variantou. Češi v posledních letech pijí čím dál méně balené vody a raději si ji načepují doma z vodovodního kohoutku. Ta je totiž přes své každoroční zdražování stále mnohonásobně levnější než balená voda.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.