Zdraví národa varuje: Problémy s játry má 40% obyvatel ČR

Velký preventivní program společnosti synlab nazvaný „Zdraví národa“ odhalil, že až čtyřicet procent obyvatel České republiky má problémy s játry. Akce bezplatného vyšetřování jater probíhala od počátku února do poloviny března 2014 a zájem předčil očekávání organizátorů. Do programu se aktivně zapojilo 1 673 lidí.

Překvapením byly bohužel také samotné souhrnné výsledky, které ukázaly, že celých 40 % vyšetřených pacientů mělo minimálně jeden ze sledovaných laboratorních ukazatelů s abnormálním nálezem. „Nemusí to přímo znamenat, že mají nemocná játra, ale měli by výsledky vyšetření konzultovat se svým praktickým lékařem a domluvit se na dalším postupu a na případné léčbě,“ říká MUDr. Aleš Ducháček, praktický lékař společnosti synlab. Jak dodává, „pozitivní“ nález by měl pacienty upozornit, že něco není v pořádku. Včasným zásahem je přitom možné onemocnění předejít, nebo v některých případech u již rozvinuté choroby zkrátit délku potřebné léčby nebo existuje možnost zvolit méně náročný způsob léčby. Mezi vyšetřenými se přitom vyskytly i případy, které nasvědčovaly závažnějším onemocněním jater. „Všichni, kdo se programu zúčastnili, byli informováni o svých výsledcích, včetně doporučení, jak dále postupovat. Především v případě vážnějších nálezů věříme, že se pacienti včas obrátí na své lékaře a budou se co nejrychleji léčit,“ upozorňuje MUDr. Ducháček.

Zjištěné výsledky jaterních testů odborníci připisují několika faktorům – špatné životosprávě, především chybnému způsobu stravování a nadměrné konzumaci alkoholu, v některých případech lze výsledky přisoudit vlivům životního a pracovního prostředí, roli hrají i dlouhodobě nebo nárazově užívané léky včetně například běžně užívaných léků proti bolesti. „Bohužel jsme si také ověřili fakt, že lidé se o své zdraví příliš nezajímají. Játra přitom patří k orgánům, jejichž onemocnění může probíhat dlouho skrytě a projevit se až ve stadiu, kdy znamená vážný a obtížně řešitelný zdravotní problém. Měli bychom jim tedy věnovat náležitou pozornost a vědět, jak o správnou funkci jater pečovat a předcházet jejich onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Aleš Ducháček.

Nejrizikovější skupina: muži nad 50 let věku

Testy také potvrdily, že nejrizikovější skupinou pro onemocnění jater jsou muži nad 50 let věku. V jejich případě byl pozitivní nález u 55,6 % vyšetřených. Obecně věk nad 50 let znamenal častější abnormální nálezy. Naopak podle zjištěných laboratorních výsledků mají nejzdravější játra ženy do 25 let. V jejich případě se nález alespoň u jednoho ze sledovaných faktorů objevil v 14,9 %.

Značné rozdíly jsou také mezi muži a ženami. Muži měli abnormální výsledky v průměru v 54,4 %, ženy jen v 32,8 %. „Rozdíly mezi pohlavími jsou dány převážně životním stylem – stravou, požíváním alkoholických nápojů a celkovou životosprávou,“ vysvětluje MUDr. Ducháček.

Detailní pohled na výsledky

Celkem se sledovalo 5 indikátorů jaterních funkcí. Nejčastěji měli lidé pozitivní nálezy u vyšetření gama-glutamyltransferázy (GMT) – šlo o 36 % ze všech abnormálních výsledků. Zvýšení hladiny tohoto jaterního enzymu v krvi často souvisí s konzumací alkoholu, může být způsobeno také ztučněním jater nebo souvisí s poruchou odtoku žluči z jater (nemoci žlučníku a žlučovodu).

Druhým nejčastějším nálezem u pozitivních výsledků byla zvýšená koncentrace alaninaminotransferázy (ALT) v krvi. Stanovení ALT je citlivým a relativně specifickým testem pro poškození jaterních buněk – mimo již výše uvedených častých příčin (alkohol, léky…) může znamenat i zánětlivé onemocnění jater (například virovou hepatitidu).

V 18 % pozitivních nálezů se jednalo o zvýšení hladiny celkového bilirubinu v krvi. Laboratorní stanovení koncentrace bilirubinu v krevním séru je důležitým testem, který informuje lékaře o funkčním stavu jater – zvýšení nalezneme tedy například u cirhózy nebo akutní i chronické hepatitidy, o průchodnosti žlučových cest, jeho zvýšení může naznačovat i některá krevní onemocnění vedoucí k rozpadu červených krvinek. Část osob má dědičně sklon k vyšším hladinám bilirubinu, zvláště za některých okolností (např. při hladovění) – jde o tzv. benigní hyperbilirubinémii, která ovšem neznamená pro svého „nositele“ žádný významný zdravotní problém.

U 10 % vyšetřených byla zjištěna abnormální hladinu CHE – cholinesterázy. Posouzení těchto nálezů je poněkud obtížnější, nápadněji snížená hladina však může naznačovat těžší poruchu celkové funkce jater (tvorby krevních bílkovin).

Jen 4 % pacientů, kteří se první části programu Zdraví národa zúčastnilo, mělo pozitivní nález na alkalickou fosfatázu (ALP), jejíž zvýšená koncentrace v krvi naznačuje na městnání žluči v játrech a žlučových cestách (podobně jako u ukazatele GMT), může ale také souviset s onemocněními postihujícími kostní tkáň (poruchy činnosti příštítných tělísek, některá revmatická onemocnění, nádorová onemocnění aj.), komentuje výsledky MUDr. Ducháček.

Program Zdraví národa nyní pokračuje bezplatným vyšetřením ledvin a slinivky.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.