Ženy jsou prý v léčbě arytmií znevýhodněny

Náhlá srdeční smrt, kdy člověk od prvních obtíží do hodiny umírá, hrozí ženám méně často než mužům. Avšak poruchy srdečního rytmu, které k ní vedou, jim komplikují těhotenství, mohou nepříznivě ovlivnit plod i porod sám. Řekla to vedoucí lékařka antiarytmické jednotky kardiologie Nemocnice Na Homolce Lucie Šedivá. Podle ní jsou ženy v léčbě arytmií znevýhodněny.

„Ze studií vyplývá, že 40 procent případů srdeční zástavy se děje ženám. Poměr žen a mužů s voperovaným defibrilátorem, který rytmus srovná, je ale pouze jedna ku třem,“ uvedla.

Nižší procento žen s tímto přístrojem v poměru k jejich ohrožení má podle lékařky několik důvodů – ženy mají váhavější přístup k operačním výkonům. Mají prý také oproti mužům více vyvinutou zodpovědnost k rodině, a tak odkládají návštěvu lékaře, která by mohla závažné onemocnění odhalit. Ženy prý častěji přezírají obtíže, zatajují je nebo i popírají.

Podobně to podle Šedivé vypadá i v léčbě arytmií takzvanou katetrizační ablací, kdy se odstraní příčina nepravidelného rytmu zásahem do srdeční tkáně. Léčí se tak méně než 40 procent žen z celkového počtu takto léčených. Roli hraje podle lékařky hlavně neochota žen podrobit se tak rozsáhlému zákroku.

Šedivá řekla, že i z toho důvodu se kardiologie na Homolce v jedné části programu zaměřuje na ženy. V péči arytmologického týmu je zhruba desítka žen s voperovaným defibrilátorem, které úspěšně porodily. Centrum také provedlo u řady těhotných žen katetrizační ablace, a to bez nepříznivých dopadů pro následně narozené děti.

Na centrum se obracejí lékaři z celé ČR ke konzultacím, ať už jde o léčbu arytmií za pomoci léků či voperovaného přístroje.

Péče o těhotné a pacientky, které kojí, nese podle Šedivé zvýšené nároky na lékaře i ošetřující personál. Vzhledem k malému počtu těchto pacientek nemůže být péče rutinní. Každá pacientka potřebuje individuální přístup. „Výhodu vidíme zejména v tom, že v našem týmu jsou ženy-lékařky, což není v ČR tak úplně obvyklé. Tato specializace bývá doménou mužů. Ženy u nás jistě uvítají citlivější ženský přístup v situaci, která je pro ně tak stresující,“ shrnula lékařka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.