konference

Zveme vás na konferenci „I slova léčí“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Občanské sdružení Amelie si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem „I slova léčí“, která je zaměřena na problematiku dobrovolnictví na pracovištích onkologické péče. Konference se uskuteční dne 27. února 2013 od 9.30 hodin v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2.

Zájemci se mohou bezplatně zaregistrovat na: "> a to do 20. 2. 2013.

Program:

9,00 – 9,30      Registrace

9,30 – 9,40      Zahájení konference

                        Ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA a

                        náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu

                        Mgr. Dita Svobodová

9,40 – 9,50      Dobrovolnické programy ve VFN
Koordinátorka dobrovolníků Ing. Gabriela Jičínská

9,50 – 10,05    Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

                        Odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů v ČR,

                        supervizor koordinátorů MUDr. Ivana Kořínková

 10,05 – 10,20  Dobrovolnické programy Amelie

                        Ředitelka Amelie, o.s., Pavla Tichá

 10,20 – 10,35  Dobrovolníci Amelie na ambulanci I. interní kliniky

                        – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK

                        Staniční sestra Mgr. Karolína Straková a koordinátorka dobrovolníků Amelie

                        pro Prahu Mgr. Šárka Slavíková

10,35 – 10,50  Přestávka

10,50 – 12,10  Příklady dobré praxe

Bc. Dana Hrstková, vrchní sestra Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec a.s. a Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, koordinátor dobrovolníků DC Dobromysl

Bc. Šárka Ročková, vrchní sestra Onkologické kliniky ve FN Olomouc a Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s.

 Bc. Jana Vojtková, všeobecná sestra Interní onkologické a hematologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Svatopluk Šmahlík, předseda o.s. DC Motýlek

Marie Karásková, DiS., sociální pracovnice a kontaktní pracovník z Fakultní nemocnice Ostrava a  Bc. Jana Camfrlová, koordinátorka Charity Ostrava

12,10 – 13,00 Oběd

13,00 – 13, 20 Dobrovolnická skupina Vrba v Onkologickém ústavu sv. Alžběty v Bratislavě

                        Alžběta Mračková – koordinátorka programu a Ema Hlávková

                        koordinátorka dobrovolníků

 13,20 – 14,50  Panelová diskuse

                        „Zkušenosti se zařazením dobrovolníků na onkologická pracoviště“

                        Moderátor: MUDr. Ivana Kořínková

14,50 – 15,00 Závěr konference

Kde se konference uskuteční:

III. interní klinika VFN a 1. LF UK

Adresa: U Nemocnice 1, Praha 2

Spojení MHD:

Karlovo náměstí

metro „B„
bus č. 176
tram č. 3, 4, 10, 16, 18, 22, 24

I. P. Pavlova
metro „C“
tram č. 4, 6, 10, 11, 16, 22

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.