Úrazy očí

40 % pacientů utrpí zranění očí při domácích pracích

Neustálé hledání brýlí na čtení. To je problém, který zažívají lidé s refrakčními vadami nebo šedým zákalem. Nejen doma, ale i při práci v dílně nebo na zahradě, kde jsou problémy se zrakem častou příčinou úrazů. Existují tři typy zrakové práce: na blízko (čtení, šití a jiné práce zaměřené na detail), na střední vzdálenost (vaření, společenské hry, práce s počítačem nebo manuální činnosti) a na dálku (sledování televize, orientace v prostředí nebo při chůzi). Záleží na tom, jakou činnost děláte a jak je to náročné pro vaše oči.

„Pokud trpíte refrakční vadou, pak vám neustálé přeostřování a nekonečné nasazování a sundávání brýlí může každou činnost zkomplikovat stejně, jako když je odložíte. Při krátkozrakosti máte rozostřené vidění do dálky. Astigmatismus způsobuje zamlžené nebo zkreslené vidění jak do dálky, tak do blízka. Dalekozrakost ztěžuje rozpoznávání blízko umístěných předmětů. Presbyopie neboli vetchozrakost způsobuje potíže s viděním na drobné předměty a čtení,“ říká MUDr. Andrea Janeková z Očního centra Praha.

Při šedém zákalu neboli kataraktě se vám zase při pohledu jedním okem mohou jevit předměty zdvojené až ztrojené, zároveň se mění vnímání barev a zhoršuje vidění na všechny vzdálenosti. Péče o zahradu, rostliny a záhony se zeleninou, ale také dobrá orientace v dílně a práce s malými nástroji a součástkami se kvůli šedému zákalu i dalším očním onemocněním a vadám stává značně obtížnou. Katarakta je navíc celosvětově nejčastější příčinou slepoty. Mnohdy se projevuje nenápadně a postupně, dotyčný si ani nemusí uvědomit, že jím trpí, dokud se nemoc nedostane do pokročilejšího stádia. Rychlost jejího nástupu je ale individuální, ve vyšším věku by proto měla být pravidelná preventivní vyšetření samozřejmostí.

Úrazy při nevhodné korekci vady

Z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR vyplynulo, že 15 % osob, které nosí brýle nebo čočky, má potíže se zrakem kvůli nevyhovující optické pomůcce. Je prokázáno, že třetina lidí s dioptrickou vadou má chvílemi rozostřené vidění, zhoršené vnímání hloubky prostoru a nedokáže správně odhadnout vzdálenost ani polohu překážek. Každý osmý si stěžuje na problémy s prostorovou orientací, a to doma i venku. To má za následek úrazy při domácích pracích, rekonstrukcích domů, zahrádkaření i při volnočasových aktivitách. Největší problémy mají pochopitelně senioři.

Úrazy při nedostatečné ochraně zraku

Často ani dioptrická korekce při některých činnostech neposkytne adekvátní ochranu. Oční úrazy tvoří 7 % z celkového počtu úrazů lidského těla. Více než 40 % pacientů utrpí zranění očí při domácích opravách, práci na zahradě, při úklidu, či vaření. Většinu úrazů způsobují malé částice nebo objekty poškozující oko. Nepatrné zrnko omítky, kovová tříska, drobná dřevěná pilina či prach odlétávající od nářadí mohou proniknout do oční bulvy a nenávratně ji poškodit. I při zdánlivě bezpečné práci na zahradě může dojít k poranění, například ostrým okrajem listu rostliny, poletujícím prachem, zrnkem zeminy nebo podceněním intenzity slunečních paprsků. Každá neopatrnost může znamenat nejen několik týdnů pracovní neschopnosti, ale i nebezpečí trvalých následků. Přitom stačí mít brýle, které oči ochrání před prachem, sluncem, hmyzím bodnutím a manipulací s materiály, ostrými předměty a nebezpečnými kapalinami.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.