Cíle léčby ulcerózní kolitidy

Cílem léčby je zklidnit akutní fázi – vzplanutí choroby, prodloužit remisi, případně snížit tíži postižení střeva.

Období, během kterého střevní zánět novu vzplane, se říká relaps. Často mu předchází dietní chyba, stres, infekce trávicího nebo dýchacího traktu, užívání některých protizánětlivých léků, léčba antibiotiky. Délka relapsu se v jednotlivých případech liší, velkou roli zde ale hraje adekvátní léčba. Podle četnosti výskytu relapsů se průběh choroby dělí na:

 • remitující – pokud se relapsy vyskytují častěji než jednou ročně,
 • intermitující – pokud mezi jednotlivými vzplanutími uplyne doba delší než jeden rok.

Trvá-li ataka déle než jeden rok, jde o chronický průběh. Naopak perakutní průběh je velmi prudký, s rychlým postupem zánětu.
Po vysazení léčby často nastává reaktivace, což je stav, kdy zánět znovu vzplane v úseku střeva, který již zánětem byl postižený.
Pokud onemocní část střeva, která dosud zánětem nebyla postižena, hovoří lékař o recidivě.

Příčina vzniku je neznámá, nabízí se několik teorií

 • Teorie autoimunitní choroby – imunitní systém začne považovat některé buňky těla za škodlivé a nastartuje obrannou autodestrukční reakci.
 • Dědičné vlivy – jejich význam se stále zkoumá.
 • Vliv vnějšího prostředí – jde hlavně o stravovací návyky, nedostatek vlákniny ve stravě.
 • Infekce – tento vliv se zvažuje, ale žádná infekční bakterie ani jiná infekční částice, která by mohla být viníkem, nebyla objevena.
 • Psychický stres – někdy bývá označován jako spouštěč nemoci.

Možné komplikace

 • Anémie – nedostatek červeného krevního barviva, patří k běžným komplikacím.
 • Váhový úbytek a celkové strádání organismu – komplikuje závažnější formy nemoci.
 • Toxické megakolon – velmi vážná komplikace. Střevo je působením zánětu a jedovatých zplodin bakterií a rozpadajících se buněk natolik poškozené, že svalovina v jeho stěně ochrne a střevo se rozšíří. Zánět zároveň poruší ochrannou bariéru mezi nitrem střeva a krevním oběhem i dutinou břišní. Tím se otevře cesta k vstřebávání toxického střevního obsahu se všemi závažnými důsledky. Nejhrozivější variantou je protržení střevní stěny a uvolnění obsahu střeva přímo do břicha. To je kritický stav přímo ohrožující pacienta na životě, přičemž ani okamžitý chirurgický zásah nemusí být k záchraně života dostačující.
 • Zhoubný nádor tlustého střeva – dlouhodobé dráždění střevní stěny působením zánětu je výrazným rizikovým faktorem pro vznik tohoto vážného onemocnění. To samozřejmě nevzniká náhle, ale postupně se vyvíjí.

Cílem léčby je hlavně zmírnění příznaků

Jde o potlačení průjmu, bolesti, ztráty krve. Snahou je také zabránit novému vzplanutí choroby.

 • Základem léčby ulcerózní kolitidy jsou aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin = kyselina 5-aminosalicylová = 5-ASA).
 • Důležitá je volba lékové podoby preparátů 5-ASA pro různé formy postižení u střevních zánětů.
 • Při zánětu sliznice konečníku (proktitidě) lze použít všechny formy, tzn. čípky, klyzma (klystýr) i tablety.
 • Při postižení esovitého tračníku (proktosigmoiditidě) jsou vhodné klyzma a tablety.
 • Při levostranné formě (sestupný tračník), kdy není celková odezva organizmu, lze použít klyzma nebo tablety.
 • U levostranné formy s celkovou odezvou a u zánětu tlustého střeva postihujícího všechny jeho úseky (pankolitidě) je nezbytné užití tablet.
 • Dalšími nejčastěji používanými léky (které patří do rukou odborného gastroenterologa) jsou kortikoidy a imunosupresiva.
 • Dále se používají topické kortikoidy, antibakteriální a protiprůjmové léky.

U cca 80 % pacientů s ulcerózní kolitidou prokazují obzvlášť účinnou léčbu přípravky obsahující 5-aminosalicylovou kyselinu.

Medikamentózní léčba musí být vždycky dlouhodobá, tzn., že musí pokračovat i po vymizení příznaků. Ukázalo se, že za těchto okolností podávání přípravků s 5-aminosalicylovou kyselinou zabrání novému vzplanutí choroby.

Protože moderní medikamentózní léčba bývá velmi úspěšná, je chirurgický vý­kon nutný málokdy. Operace je nutná při komplikacích ohrožujících život, dále při přetr­vávání vážných příznaků navzdory medikamentózní léčbě, anebo vzniknou-li závažné ne­žádoucí účinky.

Odstranění tlustého střeva vyhojí ulcerózní kolitidu. Často je dnes již možné odstranit tlusté střevo bez nutnosti vytvořit umělý otvor v břišní stěně; namísto toho se vytvoří z tenkého střeva rozšířený úsek, který funguje jako rezervoár stolice a nahrazuje tak rektum (pouch-vak); obvykle pak odchází stolice normální konzistence zhruba 5krát denně.

Speciální dieta není u pacientů s ulcerózní kolitidou nutná. Přesto je třeba vy­hýbat se pokrmům, které působí i zdravým lidem potíže (zelí, cibule, tučná jídla).

Za projektivní (ochranné) proti vzniku střevních zánětů jsou považovány mastné kyseliny ω-3 obsažené v rybím oleji. Kouření cigaret je pravděpodobně protektivním faktorem vzniku ulcerózní kolitidy.

V období remise nejsou zásadní dietní opatření. Dieta by měla být nedráždivá, šetřící, dostatečně kaloricky vydatná a vyvážená, s dostatkem vitaminů. Nutný je individuální přístup dle snášenlivosti jednotlivých pokrmů. Je třeba pomýšlet i na to, že u nemocných se střevními záněty je častá laktózová intolerance. Ale ve stravě je zapotřebí zachovat dostatečné množství vápníku. Pacienti s chronickým krvácením potřebují dodávku železa. Důležitou roli hraje v některých případech umělá výživa, která patří do rukou odborníka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.