eWay

Ehlers-Danlosův syndrom (EDS)

Označuje celou skupinu (minimálně 11) vrozených onemocnění, při nichž se na podkladě „vadného“ genu, či vícero genů neutváří správně pojivová tkáň.

Související příznaky

Související systémy